Munkaszerződés (ügyvezető)

Feltöltve: 2021.11.19.
Utoljára módosítva: 2022.10.19.
Mintát készítette: dr. Závotka Zsolt

Vezetői munkaszerződés

Ki minősül vezető állású munkavállalónak? 
Vezető állás – a törvényben foglalt státusza alapján 
A munka törvénykönyve [Mt.] szerint vezető állású munkavállaló a munkáltató vezetője, valamint a közvetlen irányítása alatt álló és részben vagy egészben helyettesítésére jogosított más munkavállaló (a továbbiakban együtt: vezető). [208. § (1) bek.]

Az idézett törvényhely szerint egyrészt vezető, aki a munkaadó elsőszámú vezetője. Speciális helyzet, ha például egy kft. vezetését munkaviszonyban két vagy akár több ügyvezető látja el, mindannyian az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti vezetőek minősülnek. E megítélésen nem változtat az a körülmény, hogy munkáltatói jogkörgyakorlásra csak a kft. egyik ügyvezetője jogosult. 
A munkakör tartalmának vizsgálata alapján lehet arról dönteni, hogy vezető állásúnak minősül-e (Mfv. I. 10.397/2016/5.). Önmagában az, hogy a munkavállaló a munkaköri feladatait önállóan végzi, és ezzel összefüggésben döntés-előkészítési feladatokat is ellát, nem teszi az Mt. 208. § (1) bekezdés szerinti vezetővé. Ezért az indokolás nélkül kiadott munkáltatói felmondás jogellenes (EBH2015. M.14.).  A határozatlan időre létrehozott munkaszerződést – ha az az ügyvezetővé választást megelőzően fennállt – az ügyvezetővé választás eredményeképpen a munkakör módosításának kell tekinteni. Az ügyvezetői tisztség megszűnése után a munkaviszony az eredeti munkakörre vonatkozóan ebben az esetben nem szűnik meg (BH2006. 162.).
 

Munkaszerződés minta - ügyvezető