Otthoni munkavégzéssel kapcsolatos eljárási rend (2021-2023)

Feltöltve: 2021.11.19.
Utoljára módosítva: 2023.03.08.
Mintát készítette: Rácz Krisztián

Mi is pontosan a "nem számítástechnikai eszközzel" végzett távmunka?

A 487/2020. Korm. rendelet a veszélyhelyzet tartamára részben megváltoztatja, kibővíti a távmunka törvényi meghatározását. Az Mt. szerint a távmunkavégzés meghatározásának egyik mellőzhetetlen eleme, hogy a tevékenységet számítástechnikai eszközzel végzik [196. § (1) bek.]. 

A jogszabálymódosítás ugyanakkor a nem számítástechnikai eszközzel végzett távmunkáról is szól, amely esetén a felek írásban megállapodnak a munkavégzés helyéről (távmunkavégzési hely).

Ennek lehetőségét a gyakorlatban a munkaköri feladatok ellátásának körülményei alapvetően befolyásolják. Mely, az eddig a munkahelyen végzett tevékenység folytatható lakásunk falai között?! Úgy, hogy egyébként a lakóhely rendeltetésszerű használatát sem akadályozza, figyelemmel a velünk együtt élőkre.

Munkáltatói kötelezetttségek "nem számítástechnikai eszközzel" végzett távmunka esetén

A nem számítástechnikai eszközzel végzett távmunka csak a munkáltató által munkavédelmi szempontból előzetesen megfelelőnek minősített helyen folytatható. A távmunkavégzési helyen a munkavállaló a munkáltató hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg a munkakörülményeket. A munkáltató rendszeresen köteles meggyőződni arról, hogy 
• a távmunkavégzési helyen a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, továbbá
• a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket.
Ezen túlmenően a munkáltató vagy megbízottja – így különösen az Mvt. 8. §-ában (munkabiztonsági szaktevékenységet végző személy), valamint az Mvt. 57. és 58. §-ában megjelölt személy (pl. a foglalkozás-egészségügyi szolgálat biztosításában közreműködő) – a kockázatértékelés elvégzése, balesetvizsgálat lefolytatása, valamint a munkakörülmények ellenőrzése céljából léphet be és tartózkodhat a távmunkavégzési helyként szolgáló ingatlan területén. E helyre a munkavédelmi képviselő a munkavállaló beleegyezésével léphet be és tartózkodhat.

A munkavédelmi hatósági ellenőrzés [Mvt. 81. § (4) bek.] a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet nem jelenthet. A munkavédelmi hatóság a munkáltatót és a munkavállalót az ellenőrzés megkezdése előtt legalább három munkanappal tájékoztatja. A munkáltató az ilyen céllal a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlan területére történő belépéshez szükséges hozzájárulást a munkavállalótól legkésőbb az ellenőrzés megkezdéséig kell, hogy beszerezze [487/2020. Korm. rendelet 1/A. § (2)-(8) bek.].

Ezek a rendelkezések ugyancsak megtalálhatók az Mvt.-ben, a 86/A. §-ban.

A szabályozás indokát viszont alátámasztja, hogy az Mvt. szabályai kizárólag az Mt. szerinti, számítástechnikai eszközzel végzett távmunkára vonatkoznak. A munkavédelmi szabályok súlyát csökkentheti, hogy a munkáltató és a munkavállaló a rendeletben foglaltaktól megállapodással eltérhet [487/2020. Korm. rendelet 1/B. §]. 
 

Távmunka megállapodás veszélyhelyzet idejére (2021-2023)
Távmunkavégzés költségelszámolása veszélyhelyzetben (2021-2023)
Távmunka megállapodás egészségügyi válsághelyzet idejére (2021-2022)
Munkáltatói utasítás otthoni munkavégzés elrendeléséről (2021-2023)