Január 20.: adóelőleg-fizetési határidő a kivásoknak

Adópraxis Dátum Legutoljára frissítve: 2021.01.18

Olvasási idő:


2021. január 20-ával esedékes a kisvállalati adó (kiva) soron következő előlegének bevallása és megfizetése. A kiva oly módon működik, hogy a negyedéves adóelőleget a tárgynegyedévet követő hónap 20-áig kell meghatározni. A most esedékes adóelőleg tehát a 2020-as adóév IV. negyedévére, 2020. október-december hónapokra vonatkozik.

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 23. § (2) bekezdése értelmében az adóelőleg alapja az érintett időszakban az adóalany által fizetendő személyi jellegű kifizetések összege, amelyet növelni kell a kiva-alanyiság időszakában keletkezett nyereség terhére a negyedévben jóváhagyott, fizetendő osztalék összegével. 

Nem jellemző, hogy az osztalékfizetésről szóló döntés az adóév végén születne meg, így bátran kijelenthetjük azt, hogy a legtöbb kiva-alanynál önmagában a személyi jellegű kifizetések után kell megfizetni az adóelőleget.

A személyi jellegű kifizetések összege – a Katv. 20. § (2)-(2a) bekezdése alapján – magába foglalja

  • a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény szerinti járulékalapot képező jövedelmet,
  • a főállású társas vállalkozó esetében legalább a garantált bérminimum 112,5%-ának megfelelő összeget,
  • a béren kívüli juttatások összegét, valamint
  • a béren kívüli juttatásnak nem minősülő, egyes meghatározott juttatások értékét.

A személyi jellegű kifizetések összegébe nem tartozik bele a kedvezményezett foglalkoztatottak után járó kedvezmény összege, vagyis annak értékét le kell vonni az érintett időszakban járulékalapot képező jövedelmek összegéből. A kedvezményezett foglalkoztatottak köre többnyire azonos azon munkavállalókkal, akikre tekintettel a foglalkoztatók a szociális hozzájárulási adó terhére kedvezményt érvényesíthetnek. 

A kisvállalati adó mértéke a 2020-as adóévben 12% volt, így természetesen a 2020. IV. negyedéves adóelőleg esetén is ez az adómérték irányadó.

Az előzőekben ismertetett általános szabályoktól eltérően kell megállapítani azon kiva-alanyok 2020. IV. negyedéves adóelőlegét, amelyek a koronavírus járvány elleni védekezés jegyében bizonyos jellegű mentességet élveznek. A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) kormányrendelet 4. §-a szerint a kiva-alany, amely meghatározott tevékenységet tényleges főtevékenységként végez, az e tevékenységével összefüggésben a 2020. november, december, 2021. január hónapokra történő kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál nem tekinti kisvállalati adóalapnak a személyi jellegű kifizetések összegét. 

Tényleges főtevékenység

Fontos előírás, hogy az adózó a kormányrendelet által meghatározott tevékenységet tényleges főtevékenységként folytassa (a kormányrendelet jelenleg 25 mentesített tevékenységet sorol fel). Ahhoz, hogy a mentesített tevékenység főtevékenységnek minősüljön, a 2020. május 11-étől 2020. november 10-éig tartó időszakban abból kell származnia a kiva-alany legtöbb bevételének és legalább a bevétele 30%-ának.
A mentesítés érvényesítéséhez szükséges további többletfeltétel, hogy a kiva-alany a 2020. november 11-én már fennálló munkaszerződés szerinti munkabér fizetési kötelezettségének tegyen eleget, és a munkaszerződéseket felmondással ne szüntesse meg az érintett időszakban, holott a kiva-alany a munkavállalót – a mentesítés nélkül – a veszélyhelyzetre való tekintettel egyébként elbocsájtotta volna. Ezen előírás teljesülését minden munkavállaló tekintetében külön-külön vizsgálni kell. 

A személyi jellegű kifizetések utáni mentesség akkor érvényesíthető a 2020. IV. negyedéves adóelőleg terhére, ha a kiva-alany a mentesség iránti igényét a 20KIVA jelű bevallás főlapján bejelenti az állami adó- és vámhatósághoz. 

Amennyiben a kiva-alany valamennyi munkavállalója tekintetében érvényesül a fenti feltétel, úgy előállhat olyan eset, hogy a 2020. november és december hónapokra kiszámított személyi jellegű kifizetések összege nulla lesz. Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy a negyedév első hónapjára, azaz a 2020. októberre vonatkozóan elszámolt személyi jellegű kifizetések után a mentességben részesülő adózóknak is meg kell fizetniük a kiva-előleget.
 
(Lezárva: 2021. január 17.)