Fontos határidő közeleg a katásoknak – január 15.

Adópraxis Dátum Legutoljára frissítve: 2021.01.13

Olvasási idő: 8 perc


A Kata törvény 2021. január 1-jétől hatályos rendelkezése szerint 40 százalékos adókötelezettség keletkezik, ha a kifizető a tárgyévben ugyanazon kisadózó vállalkozásnak az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt juttat. Az adókötelezettség jogszerű teljesítése érdekében egy új tájékoztatási kötelezettséget ír elő a Kata törvény, melyhez kapcsolódik egy fontos határidő: 2021. január 15. Cikkünk végén megtalálja a szükséges nyomtatványokat!

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Kata törvény) új rendelkezése szerint 2021. január 1-jétől 40 százalékos adókötelezettség keletkezik, ha az Art. szerinti kifizető a tárgyévben ugyanazon kisadózó vállalkozásnak az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt juttat. Ebben az esetben az adó az Art. szerinti kifizetőt terheli. Az adót a 3 millió forintot meghaladó összegű juttatás után kell megfizetni. 

Fontos, hogy a kifizető az adót elsőként annak a hónapnak a 12. napjáig állapítja meg, vallja be és fizeti meg, amelyet megelőzően az említett juttatási értékhatárt átlépte, majd a tárgyév minden olyan hónapját követő hónap 12. napjáig, amelyben a kisadózó vállalkozás részére bevételt juttat. 

Az adó alapjának meghatározása során nem kell számításba venni azon összeget, 

  • amely után a kifizető a kapcsolt vállalkozási viszony alapján kötelezett a 40 százalékos adófizetésre,
  • amelyet a kifizető az Egészségbiztosítási Alapból származó finanszírozásként juttat az egészségügyi szolgáltató kisadózó vállalkozás számára,

  • amelyet a kifizető jogszabályban meghatározott díjszabás alapján juttat az arra jogosult kisadózó vállalkozásnak,

  • amelyet költségvetési szerv kifizető juttat a kisadózó vállalkozásnak. 

Új tájékoztatási kötelezettség

Tekintettel arra, hogy a kifizetőnek az adókötelezettség jogszerű teljesítése érdekében tisztában kell lennie a vele szerződéses viszonyba lépő vállalkozás katás vagy nem katás jogállásával, így a Kata törvény új tájékoztatási kötelezettséget ír elő, amelyet a kisadózó vállalkozásnak kell teljesítenie a megbízó felé.

Mikor kell a tájékoztatási kötelezettséget teljesíteni?

A Kata törvény rendelkezése alapján a tájékoztatási kötelezettséget a szerződés megkötésekor, írásban kell teljesíteni.

Amennyiben a kisadózó vállalkozás jogállása utóbb változik, akkor a változást megelőzően – a változás kezdő időpontjának megjelölésével – köteles a kisadózó vállalkozás tájékoztatni a vele szerződéses jogviszonyban álló kifizetőt a kisadózói jogállás megszűnéséről vagy újrakeletkezéséről.

Abban az esetben, ha a szerződéses kapcsolat 2021. január 1-jét megelőzően jött létre és 2021-ben még fennáll, akkor a tájékoztatást a kisadózó vállalkozás 2021. január 15-éig köteles teljesíteni.

A tájékoztatásnak arra kell kiterjednie, hogy a vállalkozás kisadózó vállalkozásnak minősül.

A tájékoztatási kötelezettségnek az alábbi nyomtatványok kitöltésével lehet eleget tenni.

 

(Lezárva: 2021. január 11.)