Figyelmeztet a NAV! - Jövőre csak egy jogviszonyában lehet kisadózó a katás

Adópraxis Dátum Legutoljára frissítve: 2020.12.03

Olvasási idő:


2021. január 1-jétől egy magánszemélynek csak egy kisadózói jogviszonya lehet. Ha 2021. január 1-jén egy magánszemélynek több kisadózói jogviszonya van, akkor csak a legkorábban bejelentett jogviszonya szerepelhet a NAV nyilvántartásában. A többi kisadózói jogviszonyát a NAV törli a nyilvántartásból.

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás alkalmazásából származó adóelőny – ugyanazon magánszemélyt érintő – többszöröződését zárja ki 2021. január 1-jétől a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Kata tv.) 2021. január 1-jétől hatályos 7. § (1a) bekezdése, amely szerint a magánszemély egyetlen jogviszonyával összefüggésben jelenthető be kisadózóként. Ennek eljárási szabályaként az állami adó- és vámhatóság vissza fogja utasítani a kisadózó vállalkozás által tett, a magánszemély kisadózóként történő bejelentését, ha a magánszemély a nyilvántartásában kisadózóként már szerepel.

Amennyiben a magánszemély jelenleg több jogviszonya alapján bejelentett kisadózó, akkor e feltételnek 2021. január 1-jétől köteles megfelelni. Amennyiben az említett feltétel 2021. január 1-jén nem teljesül, akkor az állami adó- és vámhatóság 2021. január 1-jével – a kisadózó és az érintett kisadózó vállalkozások részére a határozat megküldése mellett – az elsőként bejelentett jogviszony kivételével a többi jogviszony tekintetében törli a magánszemélyt a bejelentett kisadózók köréből.

A kisadózónak lehetősége van 2020. december 31-ig eldönteni, hogy melyik kisadózói jogviszonyát szeretné fenntartani. Ehhez a fenntartani kívánt kisadózói jogviszony kivételével törölnie kell a többi kisadózói jogviszonyát.

A kisadózói jogviszony törlését 2020. december 31-éig:

  • az egyéni vállalkozói nyilvántartás szerinti egyéni vállalkozó a 20T101E adatlapon,

  • a vállalkozói nyilvántartásban nem szereplő egyéni vállalkozó a 20T101 adatlapon,
  • az ügyvédi iroda a 20T201 adatlapon,
  • kisadózó betéti társaság, közkereseti társaság, egyéni cég a 20T201T adatlapon
    jelentheti be a NAV-hoz.

Az egyéni vállalkozói jogviszony törlése egyszerűen bejelenthető az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás használatával.

Mire kell figyelni a kisadózói jogviszony törlésekor?

  • az egyéni vállalkozói, és az egyéni cégben fennálló kisadózói jogviszony törlése a kata-alanyiság megszűnését eredményezi,
  • kisadózó betéti társaság, közkereseti társaság, ügyvédi iroda esetén maradnia kell legalább egy kisadózóként bejelentett tagnak, mert különben megszűnik a vállalkozás kata-alanyisága,
  • a törlést követően fennmaradó kisadózói jogviszonyban a magánszemély főállású kisadózóvá válik 2021. január 1-jétől, kivéve, ha valamely törvényi ok miatt nem lehet főállású kisadózó (a Kata tv. 2. § 8. pontja alapján ilyen ok például, ha a kisadózónak emellett munkaviszonya van, vagy tanulmányokat folytat),
  • ha a kisadózó vállalkozás tagja a törlés után is személyesen közreműködik a vállalkozás tevékenységében, azt kizárólag munkaviszonyban teheti meg.

Ez utóbbi esetben a munkavállalói biztosítási jogviszonyt be kell jelenteni a ’T1041 adatlapon. 

(Lezárva: 2020. december 02.)