A katás foglalkoztatás és a munkaviszony elhatárolása

Adópraxis Dátum Legutoljára frissítve: 2021.01.21

Olvasási idő:


A kata törvény külön részt szentel a munkaviszonytól való elhatárolás témakörére. Vannak tevékenységek, amelyeket nem lehet vállalkozóként végezni, hiába készül róla vállalkozói szerződés, ha a tevékenység burkolt munkaviszonyt színlel. Ilyen pl a bolti eladó, recepciós stb.

Az adóhatóság vélelmezi – az ellenkező bizonyításáig – hogy a kisadózó és a kisadózó vállalkozás számláját befogadó között – ha a bevétel meghaladja az 1 millió ft-ot – munkaviszonyt jött létre.
Ezt a vélelmezést akkor tekinti megdőltnek, ha 7 feltétel közül KETTŐ megvalósul.

A feltételek:

  • a kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte vagy végezhette, azaz valakivel együtt dolgozik,
  • a kisadózó a naptári évi bevételének legalább 50 százalékát nem a 13. § szerinti adatszolgáltatásra köteles személytől szerezte, azaz a bevételének a fele ne egy ügyféltől keletkezzen,
  • a 13. § szerinti adatszolgáltatásra köteles személy nem adhatott utasítást a tevékenység végzésének módjára vonatkozóan, azaz önállóan dolgozik,
  • a tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll, azaz saját irodában, telephelyen dolgozik,
  • a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem a 13. § szerinti adatszolgáltatásra köteles személy bocsátotta a kisadózó rendelkezésére, azaz saját eszközeivel dolgozik,
  • a tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozza meg, azaz a katás dönti el, mikor végzi el a vállalt feladatot,
  • a kisadózó vállalkozás minden kisadózóként bejelentett tagja, illetve a kisadózó egyéni vállalkozó a naptári év egészében a 2. § 8. pont a) vagy g) alpont szerint nem minzésére, azaz saját eszközeivel dolgozik,
  • ősül főállású kisadózónak feltéve, hogy a kisadózó vállalkozás naptári évi bevételének legalább 50 százalékát olyan személytől szerezte, akivel/amellyel a kisadózó a naptári évben nem állt a 2. § 8. pont a) vagy g) alpontban említett jogviszonyok egyikében sem, azaz van máshol főállása.

Tehát nem az összes feltételnek kell megfelelni, hogy megdőljön a burkolt munkaviszony feltételezése, hanem elég kettő is, pl saját eszközeivel, saját székhelyén, telephelyén dolgozott. 

Ajánlott szerződés készítése is, amelyben részletesen leírjuk, hogy mi a feladat, mikor és hogyan fogjuk elvégezni, mi alapján történik az elszámolás. Érdemes ügyvéddel ellenőriztetni.

Az ellenőrzésre kiválasztás az alapján történik, hogy egyezik-e az a bevételi összeg, amit a katás bevallott, és amit a katás számláját befogadó vállalkozás bejelentett. Mindkét féltől bekérik a szerződéseket, számlákat, bankbizonylatokat és nagyjából harminc kérdésre is válaszolni kell a katás vállalkozónak. A kérdésekre adott válaszokat is javasoljuk szakértővel egyeztetni.

(Lezárva: 2021. január 13.)