Megszűnt a számlázó programok bejelentésének kötelezettsége

Adópraxis Dátum Legutoljára frissítve: 2021.01.14

Olvasási idő:


Az év végi jogszabálymódosítási hajrában megszüntetésre került a számlázó programokra vonatkozó adóhatósági bejelentés kötelezettsége.

A számlázó program beszerzését, használata megkezdését vagy – saját fejlesztésű program használata esetén – a rendeltetésszerű használatbavétel időpontját, online számlázó rendszer esetén az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontját 30 napos határidővel be kellett jelenteni az adóhatósághoz a SZAMLAZO elnevezésű nyomtatványon.

Be kellett jelenteni továbbá – szintén 30 napos határidővel, szintén a SZAMLAZO elnevezésű nyomtatványon – az adóhatósághoz a használatból kivont számlázó program használatból történő kivonásának időpontját, online számlázó rendszer esetén az online számlázási szolgáltatás igénybevétele befejezésének időpontját.

Ezt a kötelezettségeket szüntette meg az egyes bizonylatolással kapcsolatos közvetett adózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2020. (XII. 30.) PM rendelet 2021. január 4-i hatállyal. 

A bejelentési kötelezettség azokban az esetekben szűnt meg, amikor a számlázó program beszerzésének, rendeltetésszerű használatbavételének, használatból történő kivonásának, online számlázó rendszer esetében az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdő vagy befejező időpontja 2021. január 4. napja vagy azt követő időpont. Amennyiben a felsorolt események 2021. január 4. napját megelőzően következtek be, akkor a bejelentési kötelezettséget 30 napos határidővel még teljesíteni kell.

(Lezárva: 2021. január 12.)