Főoldal Nyíl Videotár Nyíl A számviteli törvény 2022. őszi és 2023-as változásai, a KATA adóalanyiságból való kilépés számviteli feladatai

A számviteli törvény 2022. őszi és 2023-as változásai, a KATA adóalanyiságból való kilépés számviteli feladatai

Botka Erika Dátum Felvétel időpontja: 2023.01.24

Lejátszási idő: 00:59:15


2023-ban lépett életbe az adótörvény módosítása, ami érinti az összes főbb adónemet és számos újdonságot tartalmaz a vállalkozások számára. Változott a számiteli törvény is. A törvénymódosítások részleteit mutatta be és elemezte szakértőnk, aki a Pénzügyminisztérium osztályvezetője és a Magyar Számviteli Szakemberek egyesületének elnöke.

Nagy érdeklődés mellett, közel 8000 fő részvételével zajlott le idei első adókonferenciánk, melynek keretében Botka Erika egy órás előadásában a számviteli törvény változásait és a KATA adóalanyiságból kilépés számviteli feladatait ismertette.    
A 2022. évi XLV. törvény módosításával a 2021/2101/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése történt meg, ami hozott néhány újdonságot. Előadónk részletezte a társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés (CBCR) elkészítésére kötelezett cégeket érintő tudnivalókat: a mentesüléseket, a CBCR jelentés kötelező tartalmát, a nyilvánosságra hozatallal, a közzététellel és a hozzáférhetőséggel kapcsolatos előírásokat. Megismertük a jogelőd nélkül alapított vállalkozásokra érvényes rendelkezéseket, a kiválás esetén alkalmazandó értékhatárok számításának módját, az egészségügyi, szociális, kulturális és oktatási intézményben lévő vagyoni részesedés kimutatását, a pénzügyi lízing miatti kötelezettség bemutatását a mérlegben. Szakértőnk elmagyarázta az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletére vonatkozó előírást, a pótbefizetéssel kapcsolatos pontosításokat, a vagyonmérleg összeállítását és az eredménytartalék elszámolását, valamint az éves beszámolóikat az IFRS szerint összeállító cégekre és a könyvvizsgálói jelentésre vonatkozó szabályokat. 
Konkrét példákkal illusztrálta, hogyan kell értelmezni és alkalmazni az új törvényi előírásokat (pl. fejlesztési támogatás időbeli elhatárolása, értékcsökkenési leírás elszámolása, halasztott bevételek és maradványérték esetén).
A 2022-es KATA törvény módosítása okán sok vállalkozó a KATA-s bevételi nyilvántartásból a Tao vagy a KIVA adóalanyiság választásával átkerült a számviteli törvény hatálya alá. Előadónk részletesen elemezte, hogy számukra milyen új feladatokat és kötelezettségeket tartogat a váltás (kettős könyvvitel, nyitómérleg és nyitóleltár összeállítás szabályai, számviteli politika és szabályzatok elkészítése stb.), és iránymutatást adott azok számára, akik inkább a végelszámolással való megszüntetésen gondolkodnak.