Adószám megadási kötelezettség

Bonácz Zsolt Dátum Legutoljára frissítve: 2021.09.06

Olvasási idő: 5 perc


Többször felmerülő kérdés mind szakértői, mind előfizetői körökben, hogy ha egy magánszemély vásárlás alkalmával számla igényét jelzi az eladó részére, akkor adóazonosító számot köteles-e a magánszemély megadni, ha igen, akkor melyik jogszabály alapján?

Amennyiben a magánszemély egyéni vállalkozó, akkor részére adószámot adtak ki.
Ha nem egyéni vállalkozó, de gazdasági tevékenységet folytat, s ezt bejelentette a NAV-nak, amely a bejelentés alapján adószámot állapított meg részére.

Amennyiben a magánszemély az említett státusa alatt vásárol, akkor ezt az eladónak nem kell "kitalálnia", hanem azt a magánszemély jelezheti. Ekkor az Áfa tv. 169. § dc) pontja alapján az eladó köteles a számlán feltüntetni a magánszemély adószámát (11 számjegyből álló számsorozat, amely első 8 számjegye azonosít, 9. számjegye az ún. áfakód, 10-11. számjegye az ún. területi kód).
Előfordulhat, hogy a magánszemély bár egyéni vállalkozó, vagy adószámmal rendelkező magánszemély, de nem gazdasági tevékenységéhez, hanem magáncélra vásárol, valamint bármilyen ok folytán számla kiállítását kéri (ehhez joga van, kérését nem kell indokolnia, annak teljesítését az eladó nem utasíthatja el).

Ekkor az eladónak a kiállított számlán nem lehet a magánszemély adószámát feltüntetni, mivel a vásárlás nem vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódik.

Az adószám feltüntetése arra utalna, hogy a vásárlás a magánszemély gazdasági tevékenységét szolgálja. Továbbá a számlán nem kell, de nem is lehet szerepeltetni a magánszemély adóazonosító jelét (10 számjegyből álló számsorozat, amely megtalálható az adókártyán). Azonban a magánszemély nevét és címét fel kell tüntetni, mivel ezt az Áfa tv. 169. §-a előírja.