Az átalányadózásra áttérés különleges esetei

Bonácz Zsolt Dátum Legutoljára frissítve: 2022.03.09

Olvasási idő: 6 perc


Beszámítható-e a bevétel az átalányba, ha a vállalkozó időközben váltott átalányadózásra? Elvész-e az átalányadóhoz tartozó jogosultság, ha az adóhatóság módosította az előző évi bevételéhez az értékhatárt? Nehéz adójogi kérdések az átalányadózásra történő átállás körében.

Az egyéni vállalkozó 2021. december 31-én teljesített árbevétel számlájának kifizetése 2022. január hóban történt. A vállalkozó 2022. évre átalányadózást választja. Az így befolyt bevétel számolható-e az átalány bevételébe, mivel 2021. évben pénzügyi teljesítés nem volt?

A válasz megadásánál abból indultam ki, hogy a szóban forgó egyéni vállalkozó 2021-ben a vállalkozói jövedelemadózás szabályait alkalmazta. Az átalányadózás szabályait az Szja tv. 50-56. §-ai foglalják magukban. E rendelkezések között nem található olyan rendelkezés, amely alapján az átalányadózásra való áttérés esetén az áttérést megelőzően kiszámlázott áfa nélküli összeg az áttérést megelőző időszakra kell bevételként elszámolni. Vállalkozói jövedelemadózás esetén az Szja tv. 49/B. § (1) bekezdése, átalányadózás esetén az Szja 51. §-a alapján kell a bevételt megállapítani.

Mindkét jogszabályhely az Szja 10. sz. mellékletére hivatkozik. Az előzőekből az adódik álláspontom szerint, hogy a szóban forgó esetben a bevételt 2022-ben kell elszámolni.

A NAV jogértelmezésének megismerése érdekében javaslom állásfoglalás megkérését. Amennyiben az egyéni vállalkozó esetleg katáról tért át átalányadózásra, akkor a Kata tv 2. § 13. pont e) alpontja értelmében a kisadózói bevétel megszerzésének időpontja a kata alanyiság utolsó napja, ha a kisadózó az utolsó napig az általa kiállított bizonylat alapján a bevételét nem szerezte meg. Tehát a még kata alanyként kiállított számlák alapján járó bevételt katás bevételként kell kezelnie, azt az átalányadónál nem kell (lehet) figyelembe venni.

A másik esetben egy 2021-es évre átalányadót választó egyéni vállalkozó (2020-as évben kata hatálya alá tartozó) 2021. novemberében átlépte az átalányadóra jogosító értékhatárt.

Ennek megfelelően a 21T101E nyomtatványon a vállalkozó bejelentette, hogy egyéni vállalkozói tevékenységére az átalányadóra való jogosultsága megszűnt határérték átlépés miatt. A NAV 2021. 12. 14-én az értékhatárt módosította, és a bevételi értékhatár az adóévet megelőző év bevételénél már 20 088 000 forint. A 20 088 000 forintot nem haladta meg 2021-ben a bevétele, de a 2021-es szabály 15 000 000 forint volt és átalányadót az arra való jogosultság megszűnése esetén újra 4 évig nem választhat. 

Ebben az esetben sem választhatja a 2022-es évre újra az átalányadózást? Ha választhatja, akkor decemberben kell-e beadni a 21T101E nyomtatványon, vagy a 2021-es évi szja bevallásban?

Kiindulási pont az, hogy az értékhatár túllépése miatt elvileg elvesztette az átalányadóhoz tartozó jogosultságát. Azért elvileg, mert a kérdés szerint az adóhatóság az előző évi bevételéhez módosította az értékhatárt. Adójogi értelemben ez megítélésünk szerint nem változtat a lényegen, vagyis az átalányadózói státusz elvesztését illetően az Szja törvény 50. § (7) bekezdéséhez igazodóan.

Azonban célszerű lenne egy beadványt szerkeszteni az adóhatóság felé, becsatolva a hivatkozott NAV-os rendelkezést, amit nem ismerünk, de az adózó birtokában van. Ennek alapján elvileg lehetséges az átalányadózói státusz megőrzése, hivatkozással a jövő évi adótörvények változására is. Tehát az illetékes megyei igazgatósághoz kellene a beadványt eljuttatni, amelynek a válaszadási határideje 30 nap. Ez január végére vagy február elejére datálható az érkeztetés alapján. A lényeg, hogy április 12-ig biztosan megérkezik a válasz és egy esetleges pozitív válasz esetén az szja bevallásánál már jelölhető lesz újólag az átalányadózás.