Családi ház építése céges költségen

Bonácz Zsolt Dátum Legutoljára frissítve: 2022.06.07

Olvasási idő: 6 perc


Magánszemély tulajdonában levő telken, saját kft.-je szeretne családi házat építeni melynek költségeit a cég viselné, majd a megépített ingatlant is a cég adná bérbe. Milyen áfa kategóriába tartozik az építkezés és elszámolhatja-e azt a kft. költségként?

Amennyiben a családi házat a kft. 1 éven túl kívánja hasznosítani bérbeadás útján, akkor az Áfa tv. 259. § 21. pontja alapján tárgyi eszközről van szó.
A továbbiakban ezt vettük alapul.
Amennyiben a családi ház építéséhez a kft. saját anyagot, vagy saját munkaerőt is felhasznál, illetve a beruházás során saját eszközeit is használja, akkor az Áfa tv. 11. § (2) bekezdés a) pontja alapján vállalkozáson belül végzett beruházásról van szó, amely termékértékesítés jogcímén adózik.

Az adófizetési kötelezettség az Áfa tv. 55. § (1) bekezdése alapján a tényleges használatbavételkor keletkezik.

Az Áfa tv. 68. §-a alapján az áfa alapja a számviteli törvény szerinti előállítási költség.
Az áfa mértékével kapcsolatban javasoljuk a NAV-tól állásfoglalás megkérését: felvetődhet ugyanis az a jogértelmezés, hogy az 5 %-os áfakulcs nem alkalmazható, mivel nem visszterhes értékesítésről van szó, ezért az áfa mértéke 27 %.

A beruházás során felmerült beszerzéseket terhelő áfa levonható a beruházás folyamán, ha a családi ház bérbeadása áfa levonására jogosít.

Az Áfa tv. 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján az ingatlan bérbeadása áfamentes, de az áfamentesség áfa levonására nem jogosít.
Azonban az Áfa tv. 88.§-a alapján az adómentesség helyett választható az adófizetési kötelezettség.
Másrészt az Áfa tv. 124. § (1) bekezdés i) pontja, az Áfa tv. 124. § (2) bekezdés c) pontja szerint a lakóingatlan építése érdekében beszerzett termék, igénybe vett szolgáltatást terhelő áfa nem levonható. Az Áfa tv. 125. § (2) bekezdés e) pontja alapján az előző mondatban hivatkozott rendelkezések szerinti áfa levonási tilalom nem áll fenn, ha a lakóingatlant áfa köteles bérbeadási célra használják túlnyomórészt (Áfa tv. 126 §) 
Az adólevonási jog gyakorolhatósága érdekében javasolt az építkezés megkezdését megelőzően az ingatlan bérbeadás tekintetében az adófizetési kötelezettséget választani az Áfa tv. 88. §-ában foglaltak szerint.

A családi ház üzembe helyezésekor meg kell állapítani a fizetendő áfát, amelyet ugyanazon bevallási időszakban levonható áfaként lehet elszámolni, feltéve, hogy az ingatlan bérbeadási tevékenység áfa köteles.
Amennyiben a bérbeadási tevékenység áfamentes, akkor a megállapított fizetendő áfa nem számolható el levonható áfaként, de a beruházás során felmerült költségek áfája levonható (az áfamentesség nem jogosít áfa levonására, ezért a beruházás folyamán áfa levonására nincs lehetőség).
Amennyiben a kft. az ingatlan mint tárgyi eszköz létesítéséhez saját teljesítményértéket (saját anyag, saját munkaerőt, saját eszközt) nem használ fel, akkor nincs szó az Áfa tv. 11. § (2) bekezdés a) pontja szerinti beruházásról.
Ekkor az előzőleg leírtak nem irányadóak, az ingatlan létrehozatala érdekében felmerült beszerzéseket terhelő áfa levonhatóságát beszerzésenként kell megítélni.

Az Áfa tv. 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján az ingatlan bérbeadása áfamentes, de az áfamentesség áfa levonására nem jogosít.
Azonban az Áfa tv. 88.§-a alapján az adómentesség helyett választható az adófizetési kötelezettség.
Másrészt az Áfa tv. 124. § (1) bekezdés i) pontja, az Áfa tv. 124. § (2) bekezdés c) pontja szerint a lakóingatlan építése érdekében beszerzett termék, igénybe vett szolgáltatást terhelő áfa nem levonható.
Az Áfa tv. 125. § (2) bekezdés e) pontja alapján az előző mondatban hivatkozott rendelkezések szerinti áfa levonási tilalom nem áll fenn, ha a lakóingatlant áfa köteles bérbeadási célra használják túlnyomórészt (Áfa tv. 126 §) 
Az adólevonási jog gyakorolhatósága érdekében az építkezés megkezdését megelőzően az ingatlan bérbeadás tekintetében az adófizetési kötelezettséget szükséges választani az Áfa tv. 88. §-ában foglaltak szerint.
Tárgyi eszköz esetében az Áfa tv. 135. §-ában foglalt szabályokat is figyelembe kell venni.

A számviteli törvény alapján a tárgyi eszköz bekerülési értékét értékcsökkenési leírás címén lehet elszámolni költségként.