Ingatlan könyvelése kivás kft. által

Kovács-Kneitner Lea Dátum Legutoljára frissítve: 2024.04.28

Olvasási idő: 3 perc


Kivás Kft. ingatlanokat vesz felújít majd elad. Hogyan alakulnak a könyvelés kérdései?

Ha az ingatlanforgalmazó vállalkozás az ingatlant eladási céllal vásárolta, azt ténylegesen nem vette (nem veszi) rendeltetésszerűen használatba, akkor a forgóeszközök között kell kimutatni mindaddig, amíg a továbbértékesítés meg nem történt.

Az értékesítés előtt felújított ingatlan esetében először is arról kell dönteni, hogy árunak minősül-e, vagy nem. A felújítás eredményeként változnak-e az épület műszaki ismérvei, paraméterei vagy sem, beszélhetünk-e változatlan formában maradásról, azaz arról, hogy a felújítás az épület műszaki ismérveit, paramétereit nem változtatja meg, csupán az épület értékét növeli meg?

Ha minőségileg ugyanazt adjuk el, akkor az árukénti definiálás helyénvaló és az Szt. 48. §-ának (3) bekezdése szerint az eszköz értékét növelő beszerzési (bekerülési) értékként kell figyelembe venni az eszköz használati értékét növelő munkafolyamatok ellenértékét. Ha a kérdésben hivatkozott felújítás nem több, mint az Szt. 3. §-a (4) bekezdésének 8. pontja szerinti felújítás, és így a felújítás keretében a vásárolt eszköz használati értékét növelő munkafolyamatokat végeznek el, akkor az épület bekerülési értékét helyesen mutatják ki az áruk között. A felújítás keretében – a más vállalkozások által – elvégzett munkák számlázott értékével az áruk között kimutatott épület értékét kell növelni. Ha azonban az ingatlanforgalmazó saját vállalkozásban végzi el a továbbértékesítési céllal vásárolt épület felújítását, akkor a felújítás keretében elvégzett munkák közvetlen önköltségét – mint a saját tevékenység termékét – befejezetlen termelésként kell a készletek között kimutatnia mindaddig, amíg az épület értékesítésére sor nem kerül.

Ha a hivatkozott felújítás során az épületet bővítik, átalakítják, és így a felújítás fogalmi körébe tartozó munkákat meghaladó munkákat is végeznek, akkor a vásárolt épületet nem lehet az áruk között kimutatni, hiszen nem változatlan formában történik majd az értékesítés, más vásárolt készletként (pl. anyagként) kell állományba venni, majd az elvégzett munkák megkezdésekor azt anyagköltségként kell elszámolni. A javítási, bővítési, átalakítási munkák számlázott, illetve közvetlenül felmerült költségeit – ez esetben – elsődlegesen az 5. számlaosztályban az igénybe vett szolgáltatások költségei között, illetve a megfelelő költségnemnél kell elszámolni, majd a munkálatok befejezésekor (ha azok a mérlegfordulónapig nem fejeződtek be, a mérlegfordulónapon) – mint saját termelésű készletet (befejezetlen termelést) – készletre kell venni.

Ha nem adja el, azaz nincs érbevétel, akkor iparűzési adót sem kell fizetnie.