Jelentős változások történtek 2023-ban az iparűzési adóban

Szilágyi Anita Dátum Legutoljára frissítve: 2023.03.28

Olvasási idő: 10 perc


Mivel a „felező” lehetősége 2023-ban megszűnt, 2022-ben még utoljára megvan a lehetőség a kisvállalkozások számára, hogy éljenek a „felező” lehetőségével, ami azt jelenti, hogy maximum 1% a fizetendő iparűzési adó az arra jogosultak számára (kkv). Ahol nincs iparűzési adó, ott természetesen ezt sem kell fizetni. A változások azonban ezzel még nem értek véget.

A bevallást a NAV felé kell leadni a 22HIPAK nyomtatványon, de fizetni az önkormányzatoknak kell. A bevallás sokkal bonyolultabb lett, főlapot és alnyomtatványokat kell kitölteni, attól függően, hogy hány önkormányzatot érint a bevallás. Csak egy bevallást kell beadni az adóévre, és az alnyomtatványokon kell megosztani a bevételt. Nem egységes a tájékoztatás, Budapesten kívül vannak olyan önkormányzatok, akik azt mondják, hogy több bevallás kell. Jelenleg problémát okoz az önkormányzatoknak a beküldött bevallások feldolgozása.

A bevallási határidő 2023. május 31. (amennyiben nem szünetelt a vállalkozás menet közben, mert akkor 30 napon belül be kell adni a bevallást).

Szintén utoljára választható 2022-ben a 8 millió forintos árbevételig a 80%-os adóalap után fizetendő adó (ha határidőben beadod a bevallást), ez 2023-ban megszűnt.

Átalányadósoknál a jövedelem (bevétel mínusz költséghányad) 1,2-szerese után kell megfizetni az adót 2022-ben, és igénybe lehet venni a felezőt. Ez az adózási mód 2023-ban megszűnt.
Azokat a katásokat, akik az iparűzési adóban is a katát választották 2022. szeptember 1. után (ehhez egy bejelentés kellett), automatikusan áttették 2023-ban az új, tételes (sávos) iparűzési adóba. Ez Budapesten már látszik, nem budapesti önkormányzatoknál még a cikk írásakor nem lehetett látni.
Kiva adózóknál megmaradt 2023-ra az a választási lehetőség, hogy a kiva alap 1,2-szerese után kell megfizetni az adót. Ez választható (ha határidőben leadod a bevallást) a bevalláskor, nem kell előre bejelenteni.
Azoknak a volt katásoknak, akik az iparűzési adóban is katások voltak augusztus 31-ig és utána átalányadósok lettek, ők választhatják azt a lehetőséget, hogy átalányadósként adják be a 22HIPAK nyomtatványt.
Azoknak a volt katásoknak, akik nem választották 2022-re a katás iparűzési adót, és 09.01-től átalányadósok lettek, nem választhatják 2022-re az átalányadós bevallást, nekik a normál szabály szerint vagy a 80%-os szabály szerint kell leadni a bevallásukat 2022-re.

Tételes (sávos) iparűzési adó 2023-ban

Az egyszerűsített adóalap-megállapítás főszabálya szerint a kisvállalkozónak a helyi iparűzési adóalapját nem kell megállapítania, bevallást nem kell benyújtania és – mert az adóalap tételes összegű – az adóalapját nem kell megosztania a települések között.
A kisvállalkozónak adóelőleget évente csak egyszer kell fizetnie, s amennyiben a kisvállalkozó bevétele az adott bevételi sáv felső határát nem haladja meg az adóévben, akkor az adóévre fizetett adóelőleghez képest további adót sem kell fizetnie (az adóelőleg bevallás benyújtása nélkül végleges adóvá válik).

Azt látjuk a táblázatban, hogy ha a bevétel nem éri el a 12 millió forintot, akkor az adóalap 2.500.000 ft, és ha 2%-os az iparűzési adó mértéke, akkor az adó 50.000 ft. (2.500.000*2%).
Ha 12 millió ft és 18 millió ft között van a bevétel, akkor az adó alapja 6.000.000 ft, ennek a 2%-a 120.000 ft.
Ha 18 millió ft és 25 millió ft között van a bevétel, akkor az adó alapja 8.500.000 ft, ennek a 2%-a 170.000 ft.
Ha kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző átalányadózó bevétele 18 millió ft és 120 millió ft között van, akkor az adóalapja 8.500.000 ft, ezután a 2% 170.000 ft.
Amennyiben a bevétel meghaladja a 25 millió forintot, a normál szabály lép életbe, azaz a bevétel mínusz a meghatározott költségek után a 2% (vagy amennyi az adott önkormányzat területén érvényes).

Tételes (sávos) iparűzési adó választása 2023

a) a kisvállalkozó – az adóköteles tevékenységét jogelőd nélkül kezdő kisvállalkozó az első adóévről szóló adóbevallásban az első adóévre is – az adóévet megelőző adóévről szóló bevallási nyomtatványon az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig
b) a tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén kezdő vállalkozó - ide nem értve az adóköteles tevékenységét jogelőd nélkül kezdő vállalkozót - a bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatványon jelenti be az adóhatóság számára.

Azaz, aki már működő vállalkozó volt 2022-ben, annak a 2022. évre vonatkozó iparűzési adóbevallásban kell jelölnie, hogy 2023-ra az egyszerűsített iparűzési adót választja. A bevallás beadási határideje 2023.05.31.

Aki 2023-ban indul vállalkozóként, neki az első iparűzési adóbevallásban kell jelölnie, hogy a 2023-as évre az egyszerűsített iparűzési adót választja. Ennek a bevallásnak a beadási határideje 2024. május 31.

Az a vállalkozó, aki már működik és van székhelye, de egy másik önkormányzat területén létesít székhelyet vagy telephelyet, annak változásbejelentési nyomtatványt kell beadnia.
Ha a kisvállalkozónak van székhelye és telephelye is és az egyszerűsített iparűzési adót választja, akkor mindkét helyen e szerint az adózás szerint kell teljesítenie az iparűzési adó fizetési kötelezettségét.
A kisvállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik és mindaddig érvényes, amíg a kisvállalkozó az adóalapját e szerint kívánja megállapítani.
Ha a vállalkozó bevétele az adóévben meghaladja a bevételi értékhatárt, akkor az adó alapját az adóévre és az azt követő adóévre a normál szabályok szerint kell megállapítania és bevallást is be kell adnia.

Ha a kisvállalkozó már nem az egyszerűsített iparűzési adó szerint szeretne adózni, akkor ezt az adóév május 31-ig jelentheti be az adóhatóságnak. Ezt a 2022-es iparűzési adóban kell választani 2023-ra.

Bevallás 2023-ra vonatkozóan tételes iparűzési adónál

Nem kell bevallást benyújtani, ha az adóévi adó összege nem haladja meg az adóévi adóelőleg összegét és – ha a megfizetett adóelőleg összege magasabb – az adózó az adóelőleg és az adóévi adó összege különbözetének a visszatérítését nem kéri.
Tehát, ha az egyszerűsített iparűzési adót választjuk, és év közben meghaladjuk a bevételi értékhatárt, akkor be kell adni az iparűzési adóbevallást.
Továbbá szükség lehet még bevallásra, ha az egyéni vállalkozását szüneteltette, megszüntette, székhelyét áthelyezte, telephelyét megszüntette.

Adómentesség

Például Budapesten 1.500.000 ft az adómentesség (adóalapot kell figyelni), nem kell arányosítani, ha a régi katás az iparűzési adóban is katás volt és 09.01-től átalányadós lett.
Ha a kisvállalkozó az egyszerűsített adóalap-megállapítást alkalmazza, akkor a helyi iparűzési adóban adómentességre, adókedvezményre és adócsökkentésre nem jogosult.
Aki a tételes iparűzési adót választja 2023-ra és év közben szünetel vagy megszűnik, be kell adnia a 23HIPAK bevallást, ahol jelenleg arányosítja az iparűzési adót a nyomtatvány.

Az átalányadósok 2023-ban nem a jövedelem, hanem a bevétel után adóznak.

Ők is választhatják a tételes iparűzés adót, de ha meghaladják a bevételi értékhatárt az iparűzési adóban, akkor a főszabály szerint kell adózniuk.

Új katás, aki választotta az iparűzési adóban is a katát, ők automatikusan a tételes iparűzési adóba kerültek. Ha év közben átmegy átalányadóba, nem kell beadni változásbejelentőt, mert a tételes iparűzési adó bárki számára választható, és ha azzal indult év elején, akkor nincs rá kihatással egy év közbeni adónemváltás.

Jelenlegi problémák

Az önkormányzatok nem tudják feldolgozni a 2022-es évre beküldött bevallásokat, ezért a folyószámlán még nem látjuk a valós adatokat, hiába küldtük be a bevallást.
A 2023-as iparűzési adóbevallásokat se tudják még feldolgozni, és még az is lehet, hogy változik a nyomtatvány.