KATA vállalkozások tájékoztatási kötelezettsége

Vuray György Dátum Legutoljára frissítve: 2021.05.06

Olvasási idő: 5 perc


2021. január 1-vel lépett életbe az a szabály, hogy a kifizetővel szerződéses jogviszonyba lépő KATA adóalany vállalkozás köteles a szerződés megkötésekor írásban tájékoztatni a kifizetőt arról, hogy KATA adóalany.

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 13. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettség általános jellegű, minden esetben fennáll, függetlenül attól, hogy a felek között csak egyetlen ügyletre vonatkozóan jött létre szerződéses jogviszony, és független attól is, hogy a szerződés szóban, írásban vagy ráutaló magatartással jött létre a felek között. Abban az esetben, ha a KATA adóalanyiság megszűnik vagy újrakezdődik, akkor a változás bekövetkezése előtt erről is tájékoztatni kell a kifizetőt. 

A témában gyakran felmerülő kérdések

Szükséges-e tájékoztatást adni, ha a KATA vállalkozás kizárólag egy adott szolgáltatásra vagy egy adott termékértékesítésre köt szerződést a kifizetővel? 
Az írásban kötött szerződéseken túl vonatkozik-e ez az adókötelezettség a szóban vagy ráutaló magatartással létrejött szerződésekre is? 

A válasz: igen, szükséges. A KATA adóalany vállalkozás tájékoztatási kötelezettsége minden szerződéskötésre vonatkozik, akkor is, ha csupán egyetlen ügyletre szól a szerződés, és akkor is, ha az szóban vagy ráutaló magatartással jön létre a felek között. 
Például, ha egy kifizető a székhelyén meghibásodott lift sürgős javításával egy felvonószereléssel foglalkozó katás egyéni vállalkozót bíz meg, akkor a javítást végző kisadózónak legkésőbb a számla kiállításakor, írásban tájékoztatni kell a kifizetőt kata alanyiságáról.

Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha egy háztartási cikkeket árusító katás egyéni vállalkozó üzletében egy kft. ügyvezetője vásárol fertőtlenítőszert a cég irodájának fertőtlenítésére, és a vételár kifizetésekor számlát kér a kifizető nevére. Ilyenkor a katás egyéni vállalkozónak a számla kiállításakor írásban tájékoztatnia kell a kifizetőt arról, hogy a kata alanya. Az nem elég, ha a katás vállalkozás feltünteti az általa kiállított számlán, hogy „Kisadózó”.

Egy webáruházat működtető katás vállalkozásnak hogyan kell teljesítenie az írásbeli tájékoztatást? 
Megfelelő-e, ha a kisadózó vállalkozás a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:77-6:81. § szerinti általános szerződési feltételekben ad tájékoztatást, és rögzíti, hogy annak tartalmát az adott kifizető megismerte és elfogadta? 

A válasz az, hogy nem elégséges. Az említett példában is kötelező a tájékoztatás. Nem fogadható el tájékoztatásként, ha a webáruház általános szerződési feltételeiben rögzíti a kataalanyiságot, arról külön kell nyilatkozni. 

(NAV)