Katás vállalkozás számla kiállítása

Bonácz Zsolt Dátum Legutoljára frissítve: 2022.03.02

Olvasási idő: 3 perc


Állami fenntartású kulturális intézmény munkavállalója adhat-e mellékállásban számlát katás vállalkozóként ott, ahol főállású alkalmazott, ha nem függ össze a vállalkozásában végzett tevékenység a főállású alkalmazásával?

Számla kiállítására akkor kerülhet sor, ha a végzett tevékenység az Áfa tv. (2007. évi CXXVII. törvény) 6. §-ában foglalt rendelkezések alapján gazdasági tevékenységnek minősül.

Az Áfa tv. 6. § 5) bekezdése alapján nem minősül az (1) bekezdésben említett független formában végzett gazdasági tevékenységnek az a tevékenység, amelyet munkaviszony, munkaviszony jellegű jogviszony vagy olyan munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében végeznek, amelyben a jogosult irányítása és felelőssége mellett a kötelezett alárendelt helyzetben van a tevékenység végzése eredményének, díjazásának, valamint egyéb feltételeinek és körülményeinek meghatározásában. A Kata tv. nem tiltja, hogy katás vállalkozó gazdasági tevékenységet végezzen azon személy részére, amellyel egyébként munkaviszonya áll fenn.

A Kata tv. 14. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a jogviszonyt valós tartalma szerint kell minősíteni, ha a jogviszony valós tartalma munkaviszony, akkor ennek megfelelően kell kezelni.

Amennyiben a szóban forgó intézmény a Kata tv. 13. §-a alapján adatszolgáltatásra kötelezett ( a naptári évben 1 millió forintot meghaladó bevételt juttatott a katás vállalkozásnak), akkor a Kata tv. azt a vélelmet állítja fel, hogy a felek között munkaviszony állt fenn.

A katás vállalkozás kötelezettségét képezi, hogy ennek ellenkezőjét bizonyítsa. Ezt olyan módon teheti meg, hogy a Kata tv. 14. § (3) bekezdésében foglalt tényállások közül legalább kettő fennállását igazolja. Az előzőeken túl figyelembe kell venni a szóban forgó intézményre vonatkozó jogszabályok és belső utasításokat (a munkavállaló vállalkozóként köthet-e szerződést az intézménnyel).