Mit jelent pontosan a Kata szerinti jogviszony?

Leipán Tibor Dátum Legutoljára frissítve: 2022.04.06

Olvasási idő: 6 perc


Kit büntet a NAV, ha a kisadózó nem nyilatkozik a kifizető felé, hogy ő kisadózó, és emiatt ő a 3 milliós határt átlépve nem vallja be és nem fizeti be a 40%-s adót a 3 milliós összeg felett, akkor kit büntet majd a NAV? Hogyan lehet „rávenni” a kisadózókat, hogy nyilatkozzanak?

További felmerülő kérdések:

Mit tehet a kifizető, ha most, a 2022. évtől kezdve valakinek változik az eddigi státusza, és erről nem kap értesítést?

Ha egy ügyvéd elvégez egy szolgáltatást, akkor neki is nyilatkoznia kell amennyiben ő kisadózó? Ilyen egyszeri szolgáltatás esetén is „szerződéses jogviszonyról” beszélünk?

Ha a kifizető pl. fénymásoló papírt vesz a boltban és ezért fizet, akkor a boltosnak fel kell hívnia arra a figyelmemet, hogy ő kisadózó? Ekkor is „szerződéses jogviszonyról” beszélünk?

Kiindulási pont az, hogy a kata szerinti vállalkozásnak nem lehetősége, hanem kötelezettsége a számlán annak a megjelölése, hogy „Kisadózó”. Ezen felül természetesen a szerződéses jogviszony létrejöttekor is kötelező lenne annak előzetes pontosítása, hogy a vállalkozás kata szerinti jogviszonyban működik. Ha esetünkben a szerződés szerint esetlegesen ennek nem történt volna meg a rögzítése, a számlázáskor már egyértelműen ki kell derülnie annak, hogy a számla kibocsátója kata szerinti jogviszony alapján jár el, tehát kisadózó.

Mindent egybevetve ez annyit jelent, hogy amennyiben a számlán nem szerepel a „Kisadózó” megjelölés, akkor nem kata szerinti jogviszonyról beszélünk.

A leírtak vonatkoznak a boltban megvásárolt termékek eseteire is.