ÖCSG adózása

Leipán Tibor Dátum Legutoljára frissítve: 2022.05.16

Olvasási idő: 6 perc


Választhatja az általányadózást 2021-re két őstermelő, ha közös őstermelői igazolvány alapján a 2022-es évtől ÖCSG formában működik tevékenység?

Őstermelő (közös őstermelői igazolvány 2 fővel) a 2020-as évben tételeles költségelszámolással állapította meg a jövedelmét. A 2021. évre, a 2020. évi adóbevallás beadásakor, nem választotta az általányadózást. Közös őstermelői igazolvány alapján az idei évtől ÖCSG formában működik tevékenység. Az Őstermelői bevétele 2021. évben 23.224.000 Ft (2 főre), tehát 1 főre 11.612.000 Ft. Választhatja az általányadózást 2021-re? Illetve ebben az esetben csak a 10.440.000 Ft feletti összegről adózik vagy továbbra is csak tételes költségelszámolást alkalmazhat?

A kérdésből valószínűsíteni lehet, hogy a nevezett őstermelők átalányadózók. 
Kiindulási pont az, hogy a 2021-es adóévtől valamennyi őstermelő átalányadózó lesz és ez nem bejelentés köteles. Az átalányadózásnak létezik szabálya, amely szerint az átalányadózás akkor alkalmazható, ha az őstermelői tevékenységéből származó bevétel az adóévben az éves minimálbér tízszeresét nem haladja meg. 2021-ben a minimálbér 167 400 forint, éves szinten ez 12 x 167 000 = 2 008 800, ennek a tízszerese pedig 20 088 000 forint. Ez jelentősebb előrelépés a tavalyi (2020. évi) év 8 millió forint bevételi értékhatárával szemben. Megjegyzendő, hogy a továbbiakban megszűnik a korábbi nemleges a tételes nyilatkozattétel lehetősége költségelszámolás során, és megszűnt a kistermelői kategória is.
Mivel az átalányadózás szerinti adózást az őstermelőnek nem kell jeleznie az adóhatóság felé, ezért csak abban az esetben kell az őstermelőnek az éves bevallásában (2020) rendelkeznie, ha nem az átalányadózás szabályai szerint szeretne a 2021-es adóévben eljárni. Jeleznie kell azt is, hogy esetében az átalányadózás feltételei nem állnak fenn. 
Tehát az az őstermelő, aki nem az átalányadózást választja a 2021-es adóévre, annak az adóhatóság által készített adóbevallását ki kell egészítenie azzal a jelzéssel, hogy más adózási módot választ. A határidő a választás jelzésére 2021. május 20-a. Amennyiben az őstermelő 2021. május 20-áig nem hozott döntést az átalányadózástól eltérő adózást illetően, akkor az őstermelő már a 2021-es adóévben átalányadózó lesz. 

Esetünkben a két őstermelő – a kérdésből következtetve a legnagyobb valószínűséggel – 2021-től kezdve átalányadózó lett, de ezt célszerű még pontosítani az adóhatósággal is. Az előzőekben leírtak alapján a nevezett két őstermelő a bevételi oldalt illetően is megfelel az átalányadózás kritériumainak.