Őstermelő tárgyi eszköz értékesítése

Leipán Tibor Dátum Legutoljára frissítve: 2022.06.14

Olvasási idő: 7 perc


2021.január 1-jén hatályba lépett a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény. A jogszabály gyakorlati alkalmazása kapcsán számos esetben merült fel kérdésként, hogy milyen adózási szabályok vonatkoznak a termelési tényezők hasznosításából és értékesítéséből származó bevételre.

A törvény hatálybalépésekor kimondta, hogy a termelési tényezők hasznosítása és értékesítése kiegészítő tevékenységnek minősül, így az ezen tevékenységekből származó bevétel nem haladhatja meg a teljes őstermelői bevétel 25 százalékát.

Amennyiben az őstermelő az átalányadózás szabályai szerint kíván adózni, akkor több esetben egy-egy nagyobb értékű gép értékesítése könnyen eredményezheti a kedvezményes adózási értékhatárok túllépését. Ennek elkerülése érdekében a törvény 2022. január 1-jén hatályba lépő módosítása alapján a termelési tényezők hasznosítása és értékesítése már nem minősül kiegészítő tevékenységnek. Ez azt is jelenti, hogy az ezen tevékenységekből származó bevétel nem minősül őstermelői tevékenységből származó bevételnek sem.
A törvény módosítása egy átmeneti szabályt is tartalmaz a 2021. év vonatkozásában. Ez alapján a termelési tényezők hasznosításából, értékesítéséből származó bevételt 2021. évben – a gazdálkodó döntésének megfelelően – nem kell beleszámítani a kiegészítő tevékenységből, tevékenységekből származó bevételbe. Ez azt jelenti, hogy a gazdálkodó a termelési tényezők értékesítéséből és hasznosításából származó bevételt nem tekinti kiegészítő tevékenységből származónak, úgy az nem minősül őstermelői tevékenységből származó bevételnek sem, azt az őstermelőkre vonatkozó bevételi értékhatárok számítása során nem kell figyelembe venni.

Ebből az következik, hogy a tárgyi eszközök eladásából származó bevételre az ingó- és ingatlanértékesítés szabályait kell alkalmazni, azzal, hogy a tárgyi eszközök beszerzési ára ugyanakkor az őstermelői bevétellel szemben a költségek között elszámolható. 

A beszerzési árnak a költségek között még el nem számolt része az értékesítéskor elszámolható.

Amennyiben ingatlan értékesítésére kerülne sor, akkor pedig alkalmazható az idő múlására tekintettel a jövedelem csökkentése, ami azt jelenti, hogy amennyiben olyan ingatlant ad el az őstermelő, amelyet 5 évnél régebben szerzett, akkor az eladási árból már nem kell jövedelmet számolni (mentes az adó alól).
Amennyiben az őstermelő nem kívánja 2021-re az átmeneti rendelkezést alkalmazni, akkor 2021-re a kiegészítő tevékenységre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmaznia. A 21SZJA bevallás útmutatója is tartalmazza már ezt – a Pénzügyminisztérium által képviselt – álláspontot.

Továbbá pl. egy traktor értékesítése nem minősül mezőgazdasági tevékenységnek, tehát nem része az őstermelői bevételnek sem, mivel a traktor magánszemély tulajdonában van és nem az ÖCSG tulajdonában. Irányadó a forgalmi engedély. Ugyanez vonatkozik az olyan tárgyi eszközökre is, amely a magánszemély birtokában van, tehát a tulajdonjog elválik az ÖCSG-től.  Adójogi szempontból akkor van ennek jelentősége, ha pl. a traktor eladási ára magasabb lenne, mint a vételi árnál (ez nem valószínű), akkor ebben az esetben a különbözet egyéb bevételként (Szja bevallás 7. sor) lesz adóköteles. Minden egyéb esetben a fentiekben leírtak alapján kell eljárni.