Támogatás könyvelése egyéni vállalkozó esetén

Kovács-Kneitner Lea Dátum Legutoljára frissítve: 2022.07.18

Olvasási idő: 4 perc


Egyéni vállalkozó (egyszeres könyvitel) 2021. december 29-én kapott 9 millió Ft támogatást, eszköz beszerzés és bolt felújításra. Ezt az összeget az Szja törvény szerint a 2021. évi bevételben nem kellett szerepeltetni, mert költség nem volt vele szembe. Milyen kérdéseket vet fel mindez?

Az Szja törvény 7. § (1) bekezdésének v) pontja a fentiekben meghatározott támogatásokat nem tekinti bevételnek, ha azokat a cél szerinti felhasználás igazolása mellett vagy azt követően kapja csak kézhez a vállalkozó, amennyiben a cél szerinti kiadás alapján költséget egyáltalán nem számol el.

Ennek értelmében ezen támogatásokat csakis akkor kell bevételként elszámolni, ha azokkal kapcsolatban a költségek elszámolása is megtörtént, ideértve az értékcsökkenési leírás elszámolását is. 

Ha a támogatás költségnek nem számító kiadásokat is fedez, akkor az adóévben teljesített kiadásnak megfelelő összeg minősül csak bevételnek.

Az Szja törvény 11. számú melléklet II. fejezetének 7. alpontja akként rendelkezik, hogy „az egyéni vállalkozói tevékenységéhez jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján kapott támogatás felhasználásával megszerzett (előállított) tárgyi eszköz, nem anyagi jószág beszerzési (előállítási) árának azt a részét, amely egyenlő a megszerzéséhez (előállításához) felhasznált támogatás összegével, az eszköz üzembe helyezésének (rendeltetésszerű használatba vételének) – az üzembe helyezés elmaradása esetén kiselejtezésének, elidegenítésének vagy a nyilvántartásból bármely más ok miatt történő kivezetésének – időpontjában értékcsökkenési leírásként számolja el.”