Egyéni vállalkozók 2358-as bevallása

Fülöp Olga Dátum Legutoljára frissítve: 2023.02.28

Olvasási idő: 8 perc


Év elején az aktuális bevallási nyomtatványok megjelenése előtt mindig bizonytalanság lengi be a szakmát, hogy vajon mi is változik előző évhez képest a kitöltésben. Főleg a nagyobb horderejű változások nyomán gyakoriak a találgatások. Ez történt idén az egyéni vállalkozók 2358-as bevallásával, amelyben az egyéni vállalkozónak a saját maga után fizetendő szociális hozzájárulási adót és a társadalombiztosítási járulékot kell bevallani.

Szerencsére annak első verzióját már január második felében publikálták. Van, aki számára már határidős is volt a nyomtatvány beküldése, viszont sokak számára még várat magára ennek első kitöltése. 

Miben változott a bevallás?

Az egyéni vállalkozók ’58-as bevallása, melyben a saját járulékaikat vallják be, eddig generálisan mindenki számára havi gyakoriságú volt, és mindig tárgyhót követő hónap 12-ig kellett beküldeni. 
Ez a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazók esetén nem is változott, viszont az átalányadózókra 2023-tól már negyedéves gyakoriság vonatkozik. 
Ez azt jelenti, hogy számukra a bevallási határidők mindig negyedévet követő hó 12-re datálódnak (április 12., július 12., október 12. és január 12.). 
A bevallás késedelmes benyújtása esetén a NAV ugyanúgy mulasztási bírságot szabhat ki mint eddig, viszont azt még mindig nem lehet tudni (ezzel kapcsolatban a NAV tájékoztatást nem adott ki a kézirat lezárásáig), hogy a 2022-ben még SZJA szerinti, majd pedig idéntől átalányadót választók a NAV-tól kapnak-e vajon felszólítást, ha nem küldik be év elején a havi bevallásokat. 
Hiszen az ő választásuk majd a 2253/22SZJA bevallásból fog csak kiderülni az adóhatóság számára, aminek határideje 2023. május 22. lesz.
A 2358-as nyomtatványon egyébként ezen kategóriák közötti választási lehetőséget az alábbiak szerint kell megtenni a főoldal D blokkjában, amitől a további lapok kitöltése is függ.
Ha azt jelöljük, hogy átalányadózók vagyunk, akkor a szokásos 01-01 és 01-02-es fülek helyett három új fül nyílik meg a nyomtatványban (AT-01, AT-02 és AT-03), melyekben külön-külön havi bontásban kell szerepeltetni a negyedév egyes hónapjainak adatait.
Láthatjuk, hogy ezen lapok kitöltése nagyon hasonlít az eddigi kitöltéshez. 

A második blokk kódkockái közé bekerült a 30 év alatti anyák kedvezménye. Viszont a harmadik és negyedik blokkban a társadalombiztosítási járulék és szociális hozzájárulási adó alapjának kiszámításában bőven van újdonság a 2023. január 1-jétől bevezetésre került göngyölítéses adófizetési szabály miatt. 
Ennek lényege annyi, hogy negyedévente össze kell adni az aktuális negyedévben és az azt megelőző negyedévekben megszerzett összes adóköteles jövedelmet, és abból ki kell vonni a megelőző negyedévekben járulékalapként figyelembe vett összeget. 
Az ily módon kapott összeget pedig el kell osztani annyi hónappal, amennyiben az egyéni vállalkozó a tárgynegyedévben biztosított volt. 
A számításnál minden olyan hónapot figyelembe kell venni, amelyben a vállalkozó biztosítási jogviszonya legalább egy napig fennállt.
Ha a biztosítási jogviszony bármelyik hónapot érintően is szünetelt, akkor az ’58-as bevallás 02-es fülén az eddigiekhez hasonlóan jelölni kell a járulékfizetés alól mentes időtartamokat legyen az akár táppénz, CSED, GYED, GYES stb.
Fontosnak tartjuk még megemlíteni, hogy az az AT-01, AT-02 és AT-03-as fülek B) blokkjának 7. sorában is kéri a nyomtatvány szerepeltetni az adott hónapra vonatkozó átalányban megállapított jövedelem összegét, valamint annak adómentes részét is.

Az NY fül 20-21. sorai pedig ugyanezen adatra kíváncsiak csak negyedéves összesítésben.

Havonta vagy negyedévente?

Sokakban merül fel kérdésként a törvénynek az a fordulata, miszerint csak abban az esetben lesz negyedéves az átalányadózók járulékbevallás, ha az egyéni vállalkozó nem minősül foglalkoztatónak. 

Mivel ennek jelölésére semmilyen lehetőség sincs jelenleg a 2358-as bevallásban, ezért úgy tűnik, hogy az alkalmazottal rendelkező átalányadózó egyéni vállalkozók sem küldhetik havonta ezt a bevallást, csak negyedévente.
Természetesen az egyéni vállalkozók befizetendő járulékai továbbra is forintra pontosan teljesítendőek (nincs ezer forintra történő kerekítés), és a bevallás gyakoriságához igazodnak. Tehát az átalányadós vállalkozók esetén negyedévet követő hó 12-ig kell őket teljesíteni. 
A késett befizetések esetén a NAV a korábbiakhoz hasonlóan ugyanúgy késedelmi pótlékot számít fel.  

Értelemszerűen semmi sem tiltja, hogy valaki előre fizessen a NAV-nak, tehát nyugodtan havonta is utalhatunk a különféle adónemek számlaszámaira. 

Ha a negyedéves bevallás alapján bevallott közterhek meghaladják a korábban befizetett összegeket, akkor a különbözetet a bevallás benyújtására előírt határidőig kell befizetni. 
A vállalkozók gyakorlata egyelőre megoszlik ennek tekintetében. Egyesek már elkezdtek havonta fizetni, mások negyedévente szándékoznak fizetni. 

Már az is nagyon előremutató hozzáállásnak tűnik, ha valaki a fizetendő összegeket egy elkülönített számlán félreteszi, és negyedévente így nem éri meglepetés, amikor egy tetemesebb összeget kell befizetnie a költségvetés számára.