Főoldal Nyíl Cikkek Nyíl Átalányadó
A kérdés főszereplője alanyi mentes, átalányadós egyéni vállalkozó, aki euróban számláz (2022. augusztus 31-ig katás volt). Katás bevételeit a teljesítés napján MNB árfolyamon számolta el. Most a bevételei megközelítik a 12 milliós alanyi mentes határt. A befolyt bevételeket milyen árfolyamon kell beszámítani az alanyi mentes keretbe?
Az átalányadó a katát érintő 2022-es változások nyomán került a figyelem középpontjába. 2023-tól újabb szabályokat kell megtanulnunk ezen adónem kapcsán, melyek közül a göngyölítéses szabály jelenthet komoly megtakarítást az adónemet választóknak.
Egy varrónő gyermeknevelési támogatás mellett vállalkozik: előbbi 2023. február 26-án lejár. Erre tekintettel nem volt eddig minimum járulék fizetésére kötelezett, éves elszámolással adózott, nem választott könnyített formát. A vállalkozói teljes bevétele éves szinten 3-4 millió forint között van. Érthető, ha nála is felmerül 2023-től a KATA és az általányadózás közötti választás nagy kérdése.
A 2022-es évközi adóváltozások a vállalkozások jelentős részét érintették, főleg a KATA szerinti jogviszonyt illetően. Elmondhatjuk, hogy elindult egy sajátos „vándorlás” az átalányadózás irányába, ami abból a szempontból érthető, hogy a KATA adónem helyett belépő adózási mód jelenleg kétségkívül a legkedvezőbb, elsősorban az egyéni vállalkozók szempontjából.
A következő évtől egyszerűsödik az egyéni vállalkozók átalányadózásának lehetősége. 2023-tól az átalányadózás a tárgyévet megelőző adóévben szerzett bevétel mértékétől függetlenül választható és 12 hónapra csökken az az időszak, amelynek az átalányadózás megszűnése évét követően el kell telnie ahhoz, hogy az átalányadózás újra választható legyen.
A jól ismert nyári kata változások nyomán nem meglepő az a helyzet, ha valaki 2022. augusztus 31-jével megszünteti az alanyi Áfa mentesen számlázó egyszemélyes, csak az ő tagságával alapított ügyvédi irodáját és szeptember 1-jétől – az ügyvédi törvény szóhasználata szerint: formaváltással –, mint egyéni vállalkozó végzi az ügyvédi tevékenységét. A fenti esetben folytatólagos-e a gazdasági tevékenység és az áfakeret?
Gyermekével otthon lévő anyuka gyed mellett átalányadózó szeretne lenni. Nincs máshol 36 órát meghaladó munkaviszonya. Ebben az esetben főállású átalányadózó lesz?
Az ekho választásának nem csupán a tevékenység tartalma és a szerzett bevétel szab korlátot: rendelkezni kell olyan jövedelemmel, amely után az általános szabályok szerint fizetik meg a közterheket. Kisadózó nem választhatja az ekhót, átalányadózó pedig szintén nem, ha csak vállalkozói minőségében szerez bevételt.
Adott egy főállású anyasági ellátásban részesülő anya, aki átalányadózást választana, mivel cégeknek dolgozna szakfordítóként. Egyéni vállakozóként milyen összegű tb-járulékot kell fizetni? Meg kell fizetni a főfoglalkozású tb-járulékot?
A megnövekedett közterhek mellett vélhetően az adminisztrációs kötelezettségek jelenthetik a legfőbb nehezítést a katából ősztől áttérő új átalányadózók számára. Ezen a téren kíván segítséget nyújtani a kormány azzal, hogy 12 helyett évente csak négyszer kell járulékbevallást benyújtaniuk az átalányadózóknak, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pedig egy új, egyszerűsített havi adó- és járulékbevallási kínál az érintetteknek.