Áttérés átalányadózásra

Bonácz Zsolt Dátum Legutoljára frissítve: 2022.04.25

Olvasási idő: 2 perc


Az egyéni vállalkozó 2021. december 31-én teljesített árbevétel számlájának kifizetése 2022 januárjában történt. A vállalkozó a 2022. évre az átalányadózást választja. Az így befolyt bevétel számolható-e az átalány bevételébe, mivel 2021. évben pénzügyi teljesítés nem volt?

A válasz megadásánál abból indultunk ki, hogy a szóban forgó egyéni vállalkozó 2021-ben a vállalkozói jövedelemadózás szabályait alkalmazta. Az átalányadózás szabályait az Szja tv. 50-56. §-ai foglalják magukban. E rendelkezések között nem található olyan rendelkezés, amely alapján az átalányadózásra való áttérés esetén az áttérést megelőzően kiszámlázott áfa nélküli összeg az áttérést megelőző időszakra kell bevételként elszámolni. Vállalkozói jövedelemadózás esetén az Szja tv. 49/B. § (1) bekezdése, átalányadózás esetén az Szja 51. §-a alapján kell a bevételt megállapítani.


Mindkét jogszabályhely az Szja 10. sz. mellékletére hivatkozik. Az előzőekből az adódik álláspontunk szerint, hogy a szóban forgó esetben a bevételt 2022-ben kell elszámolni.
A NAV jogértelmezésének megismerése érdekében javasoljuk állásfoglalás megkérését. Amennyiben az egyéni vállalkozó esetleg katáról tért át átalányadózásra, akkor a Kata tv 2. § 13. pont e) alpontja értelmében a kisadózói bevétel megszerzésének időpontja a kata alanyiság utolsó napja, ha a kisadózó az utolsó napig az általa kiállított bizonylat alapján a bevételét nem szerezte meg. Tehát a még kata alanyként kiállított számlák alapján járó bevételt katás bevételként kell kezelnie, azt az átalányadónál nem kell (lehet) figyelembe venni.