Fizetővendéglátás tételes átalányadózás mellett

Bonácz Zsolt Dátum Legutoljára frissítve: 2023.06.19

Olvasási idő: 3 perc


Magánszemély adószámmal áfamentes ingatlan bérbeadási tevékenységet folytatott eddig, de év közben – továbbra is magánszemélyként – fizetővendéglátó tevékenységet is végezne. Az Szja tv. 57/A. § rendelkezéseinek megfelelne és jogosult lenne az ott megfogalmazott tételes átalányadózást alkalmazni erre a tevékenységére.

A felmerülő kérdések a következők: Hogyan kell figyelembe venni az alanyi adómentességre vonatkozó 12 M Ft-os értékhatárt ebben az esetben, ha a bérbeadásból és a fizető vendéglátásból származó bevétele várhatóan meg fogja haladni az alanyi adómentesség 12 M Ft-os értékhatárát?

Ugyancsak kérdés, hogy a fizetővendéglátó tevékenység tekintetében adószámos magánszemélyként be kell jelentkezni az áfa körbe és mellette tudja alkalmazni a tételes átalányadózást? Az ingatlan bérbeadási tevékenységet adózhatja az önálló tevékenységre vonatkozó szabályok szerint és az fizetővendéglátó tevékenységre alkalmazhatja a tételes átalányadózást? A fizetővendéglátó tevékenységre vonatkozóan van felső értékhatár amíg ezt a tételes átalányadózást alkalmazhatja?

A magánszemély ingatlan bérbeadási és fizetővendéglátási tevékenységet ebbéli minőségében (magánszemélyként) folytatja, ezért az egyes tevékenységei vonatkozásában nem tekinthető önálló áfaalanynak.

Ennek következtében az áfa körbe nem léphet be csak a fizetővendéglátási tevékenysége tekintetében, mivel áfaalanyisága a saját nevében folytatott tevékenységekre vonatkozik, függetlenül attól, hogy az egyes tevékenységei után milyen szabályok szerint adózik az Szja tv. szerint.
Áfa-alalanyként az általános szabályok szerint áfafizetésre kötelezett, vagy alanyi adómentességet választhat, ha ahhoz szükséges feltételek fennállnak.
Az alanyi adómentesség értékhatárába figyelembe kell venni az ingatlan bérbeadási és a fizetővendéglátási tevékenységéből származó ellenértéket, függetlenül attól, hogy az egyes tevékenységeivel kapcsolatban hogyan adózik az Szja tv. szerint.
Az Áfa tv. 188. § (3) bekezdése sorolja fel az alanyi adómentesség értékhatárába be nem számító ügyleteket, amelyek között a fő szabály szerint tárgyi adómentességet [Áfa tv. 86. § (1) bekezdés l) pont] élvező ingatlan bérbeadási tevékenység nem szerepel.

Ha a magánszemély a fizetővendéglátási tevékenységet nem egyéni vállalkozóként végzi, akkor arra vonatkozóan választhatja a tételes átalányadózás, mivel erre az Szja tv. 57/A. §-a erre lehetőséget biztosít.
Az Szja tv. 57/A. § (2) bekezdése alapján a tételes átalányadózás választhatósága (alkalmazhatósága) nincs bevételhatárhoz kötve, hanem akkor választható és alkalmazható, ha a magánszemély e tevékenységét a tulajdonában, haszonélvezetében lévő, legfeljebb három – nem szálláshely-szolgáltatás rendeltetésű – lakásban vagy üdülőben folytatja.

Az ingatlan bérbeadási tevékenységre nem választható a tételes átalányadózás, a magánszemély választása szerint 10%-os költséghányadot számol el, vagy tételes költségelszámolást alkalmaz.