KIVA 2024: legfontosabb tudnivalók és kedvezmények

Kovács Zita Dátum Legutoljára frissítve: 2023.12.10

Olvasási idő: 4 perc


A kisvállalati adó, azaz a KIVA mértéke 2024-ben is 10 százalék marad a jelenlegi információk szerint. Azok választhatják, akik más kritériumok mellett nem foglalkoztatnak többet 50 főnél és az előző üzleti évben az árbevételük nem haladta meg a 3 milliárd forintot.

A kisvállalati adó (KIVA) mértéke várhatóan 2024-ben nem változik az előző évihez képest. Az adónem a mikro-, kis- és közép méretű vállalkozások számára elérhető, feltéve, hogy megfelelnek az érvényes jogi követelményeknek. A KIVA több, a vállalkozások által fizetendő adónemet vált ki: a szociális hozzájárulási adót és a társasági adót.

A KIVA mértéke 2022. január 1-jétől az adóalap 10 százaléka.

Az adóalap magában foglalja a személyi jellegű kifizetéseket, a tőke- és osztalékműveletek egyenlegével módosítva, néhány további tételt figyelembe véve.

A KIVA előnye, elérhető adó-kedvezmény

A KIVA előnye, hogy a vállalkozásban keletkezett nyereséget és bértömeget azonos kulccsal terheli, ezáltal jobban ösztönöz a foglalkoztatásra és a bérek emelésére. Az adónem szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) tartalmazza.
A 2021. június 30-ig kizárólag a szakképzési hozzájárulás alanyai által érvényesíthető, szakképzési vagy hallgatói munkaszerződéshez, valamint felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodáshoz kapcsolódó, normatív adókedvezmény, adó-visszatérítés 2021. július 1-től a kisvállalati adózók számára is rendelkezésre áll adó-visszaigénylés keretében – olvasható a NAV tájékoztató anyagában.

A szakképzési hozzájárulás megszűnését követően a kisvállalati adóalanyoknak továbbra is lehetőségük lesz az adó-visszaigénylésre a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (Szocho. tv.) alapján.

Az adó-visszaigénylést a '08 jelű adóbevallásban és adóelőleg-bevallásban lehet érvényesíteni.

EZ IS ÉRDEKELHETI! 2024.01.09-én ingyenes adókonferenciát tartunk, ahol egyebek mellett arról tájékozódhat, hogy milyen, a kisvállalati adóval kapcsolatos változásokra számíthatunk a 2024-es adóévben. További információkért kattintson ide: Adókonferencia 2024

A kisvállalati adó alanyai

A KIVA alanyai a Katv. rendelkezéseinek megfelelően választhatják ezt az adózási formát. Ide tartoznak az egyéni cégek, közkereseti társaságok, betéti társaságok, korlátolt felelősségű társaságok, zártkörűen működő részvénytársaságok, szövetkezetek, lakásszövetkezetek, erdőbirtokossági társulatok, végrehajtó irodák, ügyvédi irodák, közjegyzői irodák, szabadalmi ügyvivői irodák, a külföldi vállalkozók és a belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személyek.

Ezen szervezetek az adóév kezdetén választhatják a kisvállalati adózást, feltéve, hogy az alábbi kritériumok teljesülnek:

  • Az átlagos statisztikai állományi létszámuk az előző adóévben nem haladja meg az 50 főt.
  • Az előző adóévben elszámolandó bevétele várhatóan nem haladja meg a 3 milliárd forintot (12 hónapnál rövidebb adóév esetén az időarányos részét).
  • Az adószámukat a NAV az előző két naptári évben nem törölte jogerősen.
  • Az üzleti évük mérlegforduló napja december 31.
  • Az előző adóévéről készített beszámolójukban a mérlegfőösszeg várhatóan nem haladja meg a 3 milliárd forintot.
  • Az adóév előtti adóévben nem rendelkeztek ellenőrzött külföldi társasággal.

Az adózó vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódó Tao. tv. szerinti finanszírozási költségeik meghaladják az adózó adóköteles kamatbevételeit és a gazdasági értelemben azzal egyenértékűnek tekintendő adóköteles bevételeit, de ez az összeg nem haladja meg a 939 810 000 forintot az előző adóévben.
Az állományi létszám és bevételi határok számításánál figyelembe kell venni a kapcsolt vállalkozások átlagos statisztikai állományi létszámát és bevételét, az utolsó beszámolóval lezárt üzleti év adatai alapján.

Be- és kilépés, bevallási határidők

A KIVA adózásba történő belépés a választás hatósághoz történő bejelentését követő hónap első napjától lép életbe.
A kisvállalati adóalanyiság keletkezése napjával önálló üzleti év kezdődik.
A kilépés az adott adóév utolsó napjáig lehetséges, akkor, ha az adóévben az adóalany az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton bejelenti az állami adó- és vámhatósághoz, hogy adókötelezettségeit nem e törvény szabályai szerint teljesíti.

A KIVA bevallási és befizetési határidői a negyedévente benyújtott előlegbevallások esetében a negyedévet követő hónap 20. napja, míg az éves záróbevallásé az adóévet követő május 31. A KIVA esetében a szociális hozzájárulási adóról szóló törvény szerint kedvezményeket lehet igénybe venni a kedvezményezett foglalkoztatottak után. Ilyenek például a munkaerőpiacra lépők, a három vagy több gyermeket nevelő, munkaerőpiacra lépő nők vagy a megváltozott munkaképességű személyek.