Beszámít-e a kiva alapba a nyugdíjasnak kifizetett osztalék?

Leipán Tibor Dátum Legutoljára frissítve: 2022.07.01

Olvasási idő: 7 perc


Nyugdíjas foglalkoztatott, aki egyben tulajdonos is, osztalékot kapna. Beszámít-e a kiva alapba a nyugdíjasnak kifizetett osztalék? Vagy, miután nem járulék alap, kiva alapnak sem számít sem?

A Kiva szerint adózó cég esetében nincs szochó fizetési kötelezettség. 

Az osztalék adója viszont a magánszemélyt érinti attól függetlenül, hogy a levonási bevallási és befizetési kötelezettség a céget terheli. A magánszemély esetében viszont létezik a 2019-es adóévtől kezdve a Szocho fizetési kötelezettség. A 2018. évi LII. törvény 3. § (5) bekezdése visszahivatkozik az 1. § (5) bekezdés c) pontjára, melynek lényege, hogy az adófizetési kötelezettség a magánszemély tekintetében fennáll, tehát a magánszemélytől Szocho adót kell levonni az osztalék kifizetésekor.

A Szocho fizetési kötelezettségnek viszont létezik felső határa az új Szocho törvény (2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról) 1. § (1) (2) (3) bekezdési szerint, melynek lényege:
„Szociális hozzájárulási adó (a továbbiakban: adó) fizetési kötelezettség áll fenn a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint összevont adóalapba tartozó adó (adóelőleg) alap számításnál figyelembe vett jövedelem után.”

Kiindulási pont a minimálbér, ami 2022-ben 200 000 forint, mivel az osztalékot illetően annak adóévi kifizetésének időpontja dominál. Mivel a szochót illetően fizetési korlát, amely a minimálbér 24 szerese azaz 4.800.000 forint. A szocho fizetési kötelezettség 13% az osztalék összegére vetítve. 

A felső fizetési korlátba pedig a magánszemély minden olyan jövedelme beleszámít, amely után az Szja fizetési kötelezettség fennáll (tehát nemcsak a bruttó bér). A kifizetés időpontjától függetlenül a magánszemély tehet egy olyan írásos nyilatkozatot, hogy a bruttó bére alapján az éves kifizetés összege eléri vagy meghaladja a 4.800.000 forintot, akkor tőle nem kell levonni Szochót. A nyilatkozat tartalmát a kifizető nem köteles vizsgálni. Nyugdíjas esetében is kell szochót levonni, mivel a szochó mentesség a nyugdíjasok eseteiben csak a munkabérre és a megbízási jogviszonyra vonatkozik.

A Kiva adóelőleg összegébe az adóelőleg-megállapítási időszakban nem számít bele a kisvállalati adóalanyiságot megelőző adóévek adózott eredménye és eredménytartaléka terhére a kisvállalati adóalanyiság időszakában jóváhagyásra kerülő osztalék.