Új mellékállású átalányadózó közterhei

Leipán Tibor Dátum Legutoljára frissítve: 2023.10.28

Olvasási idő: 2 perc


Hogyan adózik és hogyan kell adminisztrálnia közterheit az új mellékállású átalányadózónak? A költségátalány 40%, 2 millió forint alatti jövedelemmel, költségszámla nincs. Az átalányadózó 40 órás főállással rendelkezik.

A kérdés szerinti heti 36 órát meghaladó főállású biztosítási jogviszonyban lévő egyéni vállalkozó másodfoglalkozásúnak minősül és 18,5% Tb (társadalombiztosítási járulékot) kell fizetnie a ténylegesen elért járulékalapot képező jövedelme alapján.
Az átalányadózás során a másodfoglalkozású egyéni vállalkozóra is érvényes az a szabály, hogyaz adóalap az Szja szerinti adóalap lesz. Ez annyit is jelent, hogy nincs sem Szja, sem pedig Tb járulékfizetési kötelezettsége, ameddig éves szinten 2023-ban nem haladja meg az 1 392 000 forintot. A szociális hozzájárulási adó mértéke a számított adó az adóalap 13 százaléka.

Vagyis a nevezett 1 392 000 forintig (mentesített összeg) nincs sem járulék, sem pedig Szja fizetési kötelezettség.

Ehhez hozzá kell venni a 40% költségátalányt is, amely összességében azt jelenti, hogy 2 320 000 forint bevételig semmilyen adókötelezettség nem terheli a másodfoglalkozású egyéni vállalkozót.
Ez érvényes az adóév utolsó 4 hónapjára is, ami annyit jelent, hogy nagyon sokan jobban járnak az átalányadózással, mint a KATA szerinti jogviszonnyal.

Kamarai díj és iparűzési adó viszont létezik.

A bevallásokat (..58-as és .. 53-as és HIPAK) a legcélszerűbb az ÁNYK segítségével kitölteni és az adóhatósághoz érkeztetni.