ÖCSG egyik tagjának számlázása

Sinka Júlia Dátum Legutoljára frissítve: 2023.03.20

Olvasási idő: 3 perc


A kérdésben szereplő esetben erdőművelés esetén, a háromból csak az egyik ÖCSG tag jogosult többlethasználati megállapodással erdőgazdaként eljárni. A kérdés, hogy a termelésből származó termékeket értékesítheti-e a többi ÖCSG tag is?

Az ÖCSG szerződésben valamennyi tag jogosult a képviselet kivételével minden tevékenység ellátására. A szerződés elvileg minden szerzett jogot bevisz az ÖCSG-be. A párhuzamos számlázás, így a háromszor 12 millió forint számlázást feltételezve lehetne 36 millió forintig értékesíteni? Mert így nem lépné át senki az áfahatárt. Valamennyi tagnak van önálló adószáma. 

A családi gazdaságban megtermelt termék vagy nyújtott szolgáltatás a tagok által közösen termelt, létrehozott értéknek minősül. Ez azt is jelenti, hogy a tagok bármelyike értékesítheti azokat akkor is, ha ténylegesen az adott termék, szolgáltatás előállításában, teljesítésében nem vett részt. Ugyanakkor, ha valamelyik tag saját nevében ellenérték fejében terméket értékesít vagy szolgáltatást nyújt, akkor az a tag az Áfa tv. értelmezésében adóalannyá válik
Maga, az őstermelők családi gazdasága egy olyan szervezet, amely az Áfa tv. fogalmai szerint nem minősülhet adóalanynak, mivel e szervezeti forma nem jogképes.

Vagyis az ÖCSG jogképes magánszemély tagjai válnak adóalannyá akkor, ha gazdasági tevékenységet végeznek. 

Ebből az is következik, hogy az alanyi adómentes értékhatár külön-külön érvényes minden adóalany tagra. A kérdés szerinti esetben, a három tag önállóan, egyénenként jogosult a 12 MFt alanyi adómentes értékhatár figyelembevételére.