Mit tehetnek a régi katások augusztus 31-ig?

Bonácz Zsolt Dátum Legutoljára frissítve: 2022.08.22

Olvasási idő: 10 perc


Szinte köztudomásúnak mondható, hogy szeptember 1-ével hatályukat vesztik a régi kata szabályai és a régi katások adóalanyisága augusztus 31-ével megszűnik. Nem meglepő, hogy a határidő rohamos közeledésével leginkább a fordulónapot érintő feladatokkal összefüggő kérdések merülnek fel.

Aki augusztus 31-én még katás, augusztus 31-ig 12 milliót számlázhat ki időarányosítás nélkül?

Az új Kata tv. (2022. XIII. törvény) 15. § (3) bekezdése szerint a 2022. augusztus 31-én a kisadózó vállalkozások tételes adóját alkalmazó kisadózó vállalkozás 2022. évben – a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 8. § (6) bekezdéstől eltérően – 40 százalékos mértékű adót abban az esetben fizet, ha az adóévben augusztus 31-éig megszerzett bevétele a Katv. szerinti adóalanyiság fennállásának a Katv. szerinti tételes adófizetési kötelezettséggel érintett hónapjai és 1,5 millió forint szorzatát meghaladja.

Ha a vállalkozás 2022. január-augusztus hónap minden egyes hónapjára köteles volt tételes adót fizetni, akkor a 40%-os adót a 12 millió forintot meghaladó bevételrész után kell fizetni.

Ha a vállalkozás kimaxolja a 12 millió forint kata bevételt (feltételezve, hogy ez vonatkozik rá), akkor nagy valószínűség szerint 08. 31-e után elveszti alanyi adómentességét, ha az értékhatárba beszámító ügyletet teljesít.

Szabályos-e, ha egy könyvelő augusztus 31-ével leszámlázza régi katás egyéni vállalkozóként a szeptember-december közötti könyvelési díjat? A teljesítési igazolásokat milyen dátummal kell kiállítani? Az érintett új katás szeretne lenni szeptembertől, és 2023. január 01-étől szeretné választani az az átalányadót?

Nincs akadálya 09-12. hónapot egy elszámolási időszaknak tekinteni, ha a felek ebben állapodnak meg. A 09-12. havi időszakra vonatkozó könyvelési díjat egy összegben javasolt meghatározni egy összegű fizetés mellett. 

A teljesítés időpontját az Áfa tv. 58. §-a alapján kell meghatározni. Amennyiben az esedékesség korábbi mint 2022.12.31-e és a számla kiállításra kerül ezen időpontot megelőzően, akkor az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdés a) pontja szerint a teljesítés időpontja a számla kelte. Az a legoptimálisabb, ha a számla kelte, egyben az Áfa tv. 58. §-a szerinti teljesítési időpont és a pénzügyi rendezés időpontja a régi katás időszakra esik. A teljesítésigazolás kiállításával kapcsolatban a felek megállapodása irányadó, javasolt az elszámolási időszak utolsó napján kiállítani.

Új katás akkor lehet, ha főfoglalkozású egyéni vállalkozó. Ha új katásként az Art. szerinti kifizetőtől szerez bevételt, akkor a bevétel megszerzésének napját megelőzően katás státusa megszűnik.

2023. január 1-jétől áttérhet az Szja tv. szerinti átalányadózásra, haz áttérés feltételeit teljesíti. Ha 2022. december 31-ig új katás marad, akkor az átalányadózásra való áttérést 2022. december 31-ig kell bejelentenie. Ha új katás státusát 2022.12.31-e előtt elveszti, s visszatér az Szja tv. szerinti vállalkozói jövedelemadózásra, akkor 2023. január 1-jétől lehet átalányadós, ha teljesíti az áttérés feltételeit és.erről a 2022. évre vonatkozó szja bevallásában nyilatkozik.