Vissza nem térítendő támogatás tao és kivás társaságok között

Leipán Tibor Dátum Legutoljára frissítve: 2022.07.06

Olvasási idő: 8 perc


Egy Tao tv. alá tartozó kft. vissza nem térítendő támogatást nyújtott egy Kiva törvény alá tartozó kft-nek. Arról is nyilatkozott, hogy az éves bevallás, beszámolást követően a megfizetett társasági adót és az eredményt illetően újra nyilatkozni fog a támogató felé. Ebben az esetben a kiva-alany támogatottnak hogyan kell a támogatásra a társasági adót bevallania és megfizetnie?

A vonatkozó támogatási szerződés alapján a támogatás a támogatott részére 2021. augusztusában megfizetésre került, amelyről a szükséges előzetes nyilatkozat a támogató részére augusztusban átadásra került, amelyben a támogatott nyilatkozott arról, hogy a kapott támogatás a folyószámlájára megérkezett, azt egyéb bevételként elszámolta, várhatóan az adózás előtti eredménye, adóalapja a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva sem lesz negatív, és a bevételre jutó társasági adót meg fogja fizetni. A kft. arról is nyilatkozott, hogy az éves bevallás, beszámolást követően a megfizetett társasági adót és az eredményt illetően újra nyilatkozni fog a támogató felé. 

A kérdések a következőképpen merülnek fel ebben az esetben: A kiva-alany támogatott miképpen kell, hogy a támogatásra a társasági adót bevallja és megfizesse? Vagy ez esetben ezt az éves kiva bevallásában teheti meg és ez alapján kell kivát fizetnie? Mi a teendő akkor, ha az előzetes információktól és az adott nyilatkozattól eltérően a támogatott adózás előtti eredménye a kapott támogatás nélkül figyelembe véve mégis negatív lesz, és így nem tudja a nyilatkozatot kiállítani, de a támogató viszont már a végleges nyilatkozat kiállítása előtt végelszámolásra került?

A Tao szerint adózó esetén irányadó a Tao törvény 3. számú mellékletének A13 pontja, amely a következőket rögzíti:

13. az adózó által (a közhasznú szervezet kivételével) az adóévben nem adomány céljából, visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz, a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke (ide nem értve az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti árumintát), az adózó által ellenérték nélkül átvállalt kötelezettségnek az adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összege, az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, valamint e juttatásokkal kapcsolatban ráfordításként elszámolt általános forgalmi adó, ha a juttatás külföldi személy vagy az üzletvezetés helye alapján külföldi illetőségű részére történik, vagy az adózó nem rendelkezik a juttatásban részesülő nyilatkozatával, amely szerint a juttatás adóévében a juttatást az eredményében bevételként elszámolta és az adózás előtti eredménye, adóalapja e juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív, továbbá az e bevételre jutó társasági adót megfizeti, amelyet a társasági adóbevallás elkészítését követően nyilatkozat útján igazol; amennyiben a juttatásban részesülő vállalkozási tevékenységet nem végez, a nyilatkozatra vonatkozó feltételt teljesítettnek kell tekinteni, amennyiben a juttatásban részesülő arról nyilatkozik, hogy a juttatás adóévében vállalkozási tevékenységet nem végzett, vagy, hogy a támogatást nem a vállalkozási tevékenységéhez kapta, vagy a vállalkozási tevékenysége után adófizetési kötelezettsége nem keletkezik;

Ez annyit jelent, hogy amennyiben létezik a nyilatkozat, akkor elismert költségként elszámolható a juttatás, ha pedig nincs nyilatkozat, akkor a juttatás térítés nélküli eszközátadásnak minősül, amely adóalapot növelő tétel lesz. A kiva szerint adózó cég esetében a juttatás a cég bevétele lesz, amely az éves kiva bevallását fogja érinteni.