Bejelentkezés

Ez a tartalom 69 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Az alanyi adómentesség értékhatárának átlépése

Mivel az áfa alanyi adómentes átalányadózó egyéni vállalkozó bevétele várhatóan meghaladta a 12 millió forintot, felmerül a kérdés, hogy be kell-e jelentkeznie az áfa hatálya alá?

Az alanyi adómentesség értékhatárát nem pénzforgalmi szemléletben kell értelmezni.

Az értékhatárba a naptári évben teljesített – az értékhatárba beszámító – termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások göngyölített ellenértékét kell figyelembe venni.

Az alanyi adómentesség először arra az értékesítésre nem vonatkozik, amellyel az értékhatár átlépésre kerül. Az értékhatárba az Áfa tv. 188. § (3) bekezdésében említett ügyletek ellenértéke nem számít be.
A NAV álláspontja szerint a kapott előleg (Áfa tv. 59. §) nem számít bele az értékhatárba, viszont a teljesítéskor a teljes ellenértéket figyelembe kell venni, ha az előleg olyan ügylethez kapcsolódik, amely az értékhatárba beszámít. 

Előzőek alapján az átalányadózás szabályai szerint elszámolt bevétel összege alapján automatikusan nem állapítható meg az alanyi adómentesség értékhatárának átlépése, de mindenképpen vizsgálandó, hogy az értékhatár átlépése valamely értékesítés ellenértékével megvalósul-e.

Bonácz Zsolt (2022-07-17)