Bevételi határ átlépése átalányadózónál

Leipán Tibor Dátum Legutoljára frissítve: 2024.01.28

Olvasási idő: 3 perc


Átalányadózó 2023. december 1-jén lépte át az átalányadózó bevételi határértéket, melyet bejelentett az adóhatóságnak. 2023. október 1-étől benyújtott 2358-s bevallásban jelezve lett, hogy a személyi jövedelemadó általános szabálya szerint történik az adózás. A bevallást nem fogadták el és az átalányadóra hivatkoznak. Mi a teendő ilyenkor?

Kiindulási pont az, hogy a NAV jogosan nem fogadta el a bevallást, mivel az átalányadózás esetén az éves szintű határérték túllépése esetén a következőképpen kell eljárni az Szja törvény 52. § (2) bekezdéséhez igazodóan:
52.§  (1) Az átalányadózás szabályai addig alkalmazhatók, amíg az adóévben
a) az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói bevétele az éves minimálbér tízszeresét,
b) az adóév egészében kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti kiskereskedelmi tevékenységet végző egyéni vállalkozó vállalkozói bevétele az éves minimálbér ötvenszeresét nem haladja meg.
(2)  Az (1) bekezdésben említett bármelyik feltétel hiányában az átalányadózásra való jogosultság megszűnik. Ekkor, valamint ha az átalányadózás szerint adózó egyéni vállalkozó a tevékenységének megszüntetését követően az adóévben azt újrakezdi, az egyéni vállalkozónak az adóév egészére nézve át kell térnie a vállalkozói jövedelem szerinti adózás alkalmazására. Ekkor át kell térnie a pénztárkönyv teljes és az egyébként szükséges részletező nyilvántartások vezetésére, azzal, hogy a jogosultság megszűnésének időpontját megelőző időszakra vonatkozó költségadatokat elégséges a pénztárkönyvben az abban foglalt részletezettség szerint, de tételenként egyösszegben feltüntetnie.

Tehát a feladat nem az 58-as bevallásban történő bejelölés, hanem az adóév egészére az Szja szabályai szerint kell eljárni, vagyis úgy, mintha az átalányadózás az adott adóévben (esetünkben ez 2023) nem is létezett volna.

Ebben az esetben további feladatok is várnak az egyéni vállalkozóra.

A bevételi nyilvántartás helyett át kell térnie a pénztárkönyv vagy a naplófőkönyv vezetésére, amely további nehézségeket is jelenthet. Itt ugyanis lehetséges a költségelszámolás, amely számlákkal alátámasztott a tevékenységével kapcsolatos költségeket jelentik. Az azonos jellegű költségeket lehetséges egyösszegben is felvezetni a pénztárkönyvbe. Az átalányadózás megszűnését valóban be kell jelenteni az adóhatóságnak, de ezt a 23T101E jelű nyomtatvány kitöltésével (A lap 13-as sor) és érkeztetésével lett volna lehetséges, amelyet az adózónak a megszűnést követő 15 napon belül kellett teljesítenie. Megjegyzendő még, hogy az átalányadózást legközelebb csak a 2025-ös adóévben választhatja az Szja törvény 50. § (1) bekezdés a) ponthoz igazodóan.