Euróban számlázó alanyi mentes egyéni vállalkozó

Bonácz Zsolt Dátum Legutoljára frissítve: 2023.01.22

Olvasási idő: 10 perc


A kérdés főszereplője alanyi mentes, átalányadós egyéni vállalkozó, aki euróban számláz (2022. augusztus 31-ig katás volt). Katás bevételeit a teljesítés napján MNB árfolyamon számolta el. Most a bevételei megközelítik a 12 milliós alanyi mentes határt. A befolyt bevételeket milyen árfolyamon kell beszámítani az alanyi mentes keretbe?

A kérdéshez tudnunk kell, hogy a vállalkozónak deviza számlája van, tehát euróban kapja meg a bevétele ellenértékét. Az árfolyam a beérkezés napján MNB árfolyamon, vagy a teljesítés napján MNB árfolyamon értendő? Esetleg egy harmadik variáció is van?

Már előljáróban fel kell hívni arra a figyelmet, hogy az alanyi adómentesség értékhatárát nem pénzforgalmi szemléletben kell vizsgálni, hanem a teljesítési időpont alapján.

Tehát az alanyi adómentesség értékhatárába beszámító, teljesített ügyletek ellenértéket kell a naptári év első napjától göngyölni a teljesítés időpontjának figyelembevételével, függetlenül attól, hogy az ellenértéket a vállalkozás mely időpontban realizálta pénzügyileg.

A NAV álláspontja szerint a kapott előleget nem kell figyelembe venni az értékhatárba, a teljesítés időpontjában a teljes ellenérték beszámít az értékhatárba.
Devizában kiállított számlát át kell számítani forintra, s a forintban megállapított ellenértéket kell figyelembe venni az értékhatár számításánál (feltételezve, hogy az értékhatárba beszámító ügyletről van szó).

A forintra való átszámítás során az Áfa tv. 80-80/A. §-ában foglalt szabályokat kell alkalmazni.
Fő szabály szerint a teljesítés időpontjában érvényes, a vállalkozás által kiválasztott belföldön pénzváltási engedéllyel rendelkező hitelintézet által az adott devizában (jelen esetben euróban) jegyzett eladási árfolyamát kell alapul venni.

Előleg, időszakos elszámolás esetében ettől eltérő a szabály, valamint a hitelintézet árfolyama helyett választható az MNB árfolyam alkalmazása, de ezt előzetesen a NAV-hoz be kell jelenteni.
A katás időszakban ugyancsak az Áfa tv. 80-80/A. §-ában foglalt szabályokat kellett alkalmazni az alanyi adómentesség értékhatárának számításánál devizás ellenérték fejében teljesített ügyleteknél.
Meg kívánjuk jegyezni, hogy a régi Kata tv. 2. § 4. pontja úgy rendelkezett, hogy a külföldi pénznemben keletkezett bevételt a Magyar Nemzeti Bank a bevétel megszerzésének időpontjában irányadó hivatalos devizaárfolyamának, olyan külföldi pénznem esetén, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyam alapulvételével kellett forintra átszámítani.

Az alanyi adómentesség értékhatárának számításánál az Áfa tv. említett rendelkezései irányadóak, a katás bevétel megállapításánál a régi Kata tv. rendelkezéseit kellett alkalmazni.