Bizonylatkiállítás teljesítést megelőző fizetés esetén

Bonácz Zsolt Dátum Legutoljára frissítve: 2023.09.18

Olvasási idő: 4 perc


Egy alanyi mentes átalányadózó egyéni vállalkozó magánszemélyek részére nyújt szolgáltatást, melynek ellenértékét díjbekérővel a teljesítést megelőzően 100%-ban kéri kiegyenlíteni banki utalással. Milyen bizonylatot kell ilyenkor kiállítania? A teljesítés után végszámlát? Ha igen, mit kell szerepeltetnie teljesítési dátumként?

Az Áfa tv. 159. § (2) bekezdése alapján ebben az esetben (nem éri el az összeg a 900 eFt-ot) mentesül az előleg számla kiállítási kötelezettség alól.

Az adóhatóság álláspontja szerint az alanyi adómentesség értékhatárába az előleg nem számít be.
Emiatt és a számlakibocsátási kötelezettség alóli mentesülés következtében a kapott előlegről sem számlát, sem nyugtát nem kell kiállítani, "csupán" az előleg átvételét kell dokumentálni más bizonylattal. A bankkivonat az előleg átvételét dokumentáló bizonylatnak minősül.

A szolgáltatás teljesítését követően nullás végszámlát kell kiállítani, mert az adóhatóság álláspontja szerint a teljesítéskor a teljes ellenértékét figyelembe kell venni az alanyi adómentesség értékhatárába.
Ennek következtében a teljesítés tényét és annak ellenértéket (amelyet a vevő a teljesítés előtt előleg formájában már megfizetett), valamint a vevő személyét bizonylatolni kell, függetlenül attól, hogy a vevőnek nincs már fizetési kötelezettséget.

Nyugta kiállítása nem jöhet szóba, mivel a vevőnek a teljesítéskor nincs már fizetési kötelezettsége.

Nyugta kiállíthatóságának hiányában számlát (ún. végszámlát) kell kiállítani.

A számlában a teljesítés időpontjaként azt a napot kell feltüntetni, amikor a vállalkozó szerződéses kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett (azt tételeztem fel, hogy a felek nem állapodtak meg időszakonkénti elszámolásban).
A végszámla amiatt lesz "nullás", mert azon a kapott előleget negatív előjellel lehet szerepeltetni, ezért a két tétel (a felek által megállapított ellenérték és a kapott előleg) egyenlege nulla lesz.