Ekho szerinti adózás Kiva-alany vállalkozásban

Leipán Tibor Dátum Legutoljára frissítve: 2023.03.08

Olvasási idő: 3 perc


Egy újonnan alakult céget a kisvállalati adó hatálya alá jegyeztek be. Mivel a cég főtevékenysége előadó művészeti tevékenység, így lehetőség lenne a minimálbér feletti bér ekhos kifizetésére a munkavállalók tekintetében. Abban az esetben ha egy cég kivás és a minimálbér mértékéig ennek megfelelően megfizeti az szja-t és a kivát, akkor a minimálbért meghaladó kifizetésekre alkalmazható-e az ekho?


Kiindulási pont az, hogy az ekho szerint adózónak rendelkeznie kell olyan jövedelemmel, amely után az általános szabályok szerint fizeti meg a közterheket (az EGT-államban biztosított személy a magyar személyi jövedelemadót), mely jövedelmek a következőek lehetnek:

  • a munkaviszonyból származó,
  • egyéni vállalkozóként a vállalkozói kivét, továbbá
  • társas vállalkozás tagjaként a személyes közreműködés ellenértéke, valamint
  • egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyként vállalkozási, megbízási
  • szerződés alapján kapott ellenérték, ami nemcsak a felsorolás szerinti foglakozásoknak megfelelő tevékenységből származhat, hanem bármely tevékenységgel megszerezhető, ha annak adóját és járulékait az Szja törvény, illetőleg a Tbj. törvény szerint fizeti meg a magánszemély, vagy pedig a kifizető.

A nyugdíjasokra értelemszerűen ezek a feltételek nem vonatkoznak. Az ekho csak meghatározott nagyságú bevétel esetén alkalmazható, amely az adóévben legalább az éves minimálbért elérő, az általános szabályok szerinti közterheket viselő jövedelem eseteiben lehetséges.

Az ekho tekintetében szükséges a magánszemély előzetes írásos nyilatkozata a kifizető felé, a még nem számfejtett összegre, amely nyilatkozat bármikor vissza is vonható. A kifizetőnek a nyilatkozatban foglaltak szerint kell eljárnia, annak esetleges visszavonásáig. A nyilatkozatot illetően nincs formanyomtatvány, azt a magánszemély készíti el és adja át a kifizetőnek. A nyilatkozat lényeges eleme, hogy a magánszemély egyértelműen közölje, mekkora összegű bevétele után kéri az ekho szerinti adózás megállapítását, amely nyilatkozatot az adóév során a magánszemély bármikor megtehet. Tehát az ekho szerinti jogviszony kezdése évközben is lehetséges.

A vállalkozás kiva adóalanyisága a munkavállaló által tett ekho-nyilatkozat jogalapját nem befolyásolja. 

A lényeg, hogy legyen járulékalapot képező jövedelem az előzőekben leírtakhoz igazodóan, amely után a közterhek megfizetésre kell, hogy kerüljenek. Az ekhot a kifizető vonja le, vallja be a 08-as bevalláson, és a levont ekho összegét fizeti meg az adóhatóságnak. A magánszemély pedig az Szja bevallásában tünteti fel az ekho szerinti bevételét a kifizetőtől kapott igazolás alapján.