Előleg bizonylatolása

Bonácz Zsolt Dátum Legutoljára frissítve: 2023.11.05

Olvasási idő: 2 perc


Egy alanyi mentes átalányadózó egyéni vállalkozó magánszemélyek részére nyújt szolgáltatást, melynek ellenértékét díjbekérővel, a teljesítést megelőzően 100%-ban kéri kiegyenlíteni banki utalással. Milyen bizonylatot kell ilyenkor kiállítania? A teljesítés után végszámlát? Ha igen, mi rajta a teljesítési dátum?

Az Áfa tv. 159. § (2) ba bekezdése alapján ebben az esetben (nem éri el az összeg a 900 E Ft-ot) mentesül az előleg számla kiállítási kötelezettség alól.

Az adóhatóság álláspontja szerint az alanyi adómentesség értékhatárába az előleg nem számít be. Emiatt és a számlakibocsátási kötelezettség alóli mentesülés következtében a kapott előlegről sem számlát, sem nyugtát nem kell kiállítani, „csupán” az előleg átvételét kell dokumentálni más bizonylattal. A bankkivonat az előleg átvételét dokumentáló bizonylatnak minősül.
A szolgáltatás teljesítését követően nullás végszámlát kell kiállítani, mert az adóhatóság álláspontja szerint a teljesítéskor a teljes ellenértékét figyelembe kell venni az alanyi adómentesség értékhatárába.
Ennek következtében a teljesítés tényét és annak ellenértéket (amelyet a vevő a teljesítés előtt előleg formájában már megfizetett), valamint a vevő személyét bizonylatolni kell, függetlenül attól, hogy a vevőnek nincs már fizetési kötelezettséget.

Nyugta kiállítása nem jöhet szóba, mivel a vevőnek a teljesítéskor nincs már fizetési kötelezettsége.

Nyugta kiállíthatóságának hiányában számlát (ún. végszámlát) kell kiállítani.
A számlában a teljesítés időpontjaként azt a napot kell feltüntetni, amikor a vállalkozó szerződéses kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett.

A végszámla amiatt lesz "nullás", mert azon a kapott előleget negatív előjellel lehet szerepeltetni, ezért a két tétel (a felek által megállapított ellenérték és a kapott előleg) egyenlege nulla lesz.