Fizetővendéglátó tételes átalányadózása

Sinka Júlia Dátum Legutoljára frissítve: 2023.07.18

Olvasási idő: 5 perc


A kérdésben szereplő magánszemély ingatlant vásárolt fizetővendéglátó tevékenység folytatása érdekében. Az ingatlan vásárlást követően kiváltotta az adószámot, mely adószám kiváltásakor a fizetővendéglátók szobánkénti tételes adózásának választásáról nyilatkozott a NAV felé, ennek keretében kért és kapott működési engedélyt az önkormányzattól. Ezt követően derült ki, hogy az ingatlan nem felel meg a tervezett célnak.

A vállalkozó megkezdte az ingatlan átépítését, a működési engedélyt nem adta vissza, noha az ingatlan 1 napig sem volt fizetővendéglátó keretein belül kiadva. A kérdés adott: ebben az esetben 2022. évre szükséges lett volna a működési engedélyben szereplő 2 szoba kapcsán kiszámított személyi jövedelemadó megfizetése, vagy – mivel ténylegesen a szóban forgó ingatlant nem adták ki – nem szükséges az adót megfizetni?

Sajnos az Szja tv. 57/A. § szerinti tételes átalányadó olyan adó, amit akkor is meg kell fizetni, ha nincs bevétel.

Az Szja tv. tehát ebben a vonatkozásban nem rendelkezik kedvezményről, de arról igen, hogy az éves adóbevallás benyújtásakor a magánszemély választhatja azt is, hogy nem tételes adót fizet, hanem a tényleges bevétele alapján adózik az önálló tevékenységből származó jövedelem megállapítására vonatkozó rendelkezések szerint a következő adóévben, mint magánszálláshely-szolgáltató.

A magánszemély adóévenként az adóév egészére választhatja a tételes átalányadózást. Azaz, ha 2022-ben átalányadózó volt, de 2023-ban már nem kívánja ezt a módszert alkalmazni, akkor a 2022. évről benyújtott adóbevallásában nyilatkozhatott (volna) erről, a 22SZJA-02-es lap 117. sorában.

Amennyiben az érintett 2022. évre nyújtott be szja-bevallást (elfogadott bevallástervezetet), például azért, mert munkaviszonyból származó jövedelmet is szerzett 2022-ben, akkor annak 174. sorát kellett a magánszemélynek kitöltenie, ahol szerepeltetni kell a szobák számát és a fizetendő átalányadó összegét, és e bevallásban tehette volna meg a szóban forgó nyilatkozatot is a 117. sorban.

(A tételes átalányadózást választó, fizetővendéglátó tevékenységet folytató magánszemélynek nem kell a bevételét feltüntetni az szja-bevallásban, így a „nullát” sem.)

Ha a NAV a kérdésben említett magánszemélynek nem készített bevallási tervezetet, vagy ő a tervezet papíralapú megküldését kérte, és annak tartalmát módosítania kell, akkor saját magának kellett (volna) elkészítenie szja-bevallását a 22SZJA nyomtatványon 2023. május 20-ig.

Ha a fentiek szerinti módozatok valamelyikével beküldte az érintett az adóbevallását, akkor azt a bevétel, illetve az előzőek szerinti nyilatkozat hiánya miatt sajnos nem lehet önellenőrzéssel javítani. Az Art. szerint ugyanis nincs helye önellenőrzésnek, ha az adózó a törvényben megengedett választási lehetőséggel jogszerűen élt, és ezt az önellenőrzéssel változtatná meg.

Ha az érintett esetében az adóhatóság nem készített bevallási tervezetet, illetve a magánszemély sem nyújtott be 2022. évről bevallást, akkor azt és a nyilatkozatot is mielőbb pótolja. Ezen túlmenően érdemes méltányossági kérelmet is benyújtania (fizetési kedvezmények; az adó elengedése a kérdésben részletezett okok miatt). Azt, hogy ennek az adóhatóság helyt ad-e, az Art. vonatkozó szabályai (így kiemelten az érintett jövedelmi viszonyai, veszélyezteti-e a saját és eltartottjai megélhetését az adó befizetése stb.) határozzák meg.