Göngyölítés az őstermelőknél

Sinka Júlia Dátum Legutoljára frissítve: 2023.04.03

Olvasási idő: 6 perc


A kérdés érintettje 2022-ben a 2258-as bevallással negyedévente, az előző év bevétele alapján fizette a járulékot. A kérdés, hogy rá, mint biztosított átalányadózó őstermelőre is vonatkozik-e a főállású átalányadózó egyéni vállalkozók új göngyölített járulékfizetési szabálya? Ha igen, mennyit kell fizetnie, ha a 2023-as I. negyedévében nincs bevétele? Melyik nyomtatványt kell idén használnia?

Az említett „göngyölítéses szabály” az átalányadózó egyéni vállalkozók járulékfizetését érinti.

A törvény eltérő rendelkezéseket fogalmaz meg az őstermelők tb-járulékfizetését érintően, attól függően, hogy az őstermelő előző évi bevétele meghaladta-e az előző évi minimálbér ötszörösét vagy sem.

Fő szabályként, a mezőgazdasági őstermelő – ideértve a tevékenységét a tárgyévben kezdő mezőgazdasági őstermelőt is – a minimálbér 92 százalékának megfelelő összeg után fizeti meg a társadalombiztosítási járulékot, azaz 2023-ban 18,5% tb-járulékot, 39 486 Ft összeget fizet e jogcímen havonta (akkor is, ha 2023. I. negyedévében nem tett szert bevételre).
Ettől eltérően, az a mezőgazdasági őstermelő, akinek az e tevékenységéből származó, tárgyévet megelőző évben elért – támogatások nélküli – bevétele nem haladja meg a tárgyévet megelőző adóév éves minimálbérének az ötszörösét (2022-ban 200 000 Ft volt a havi minimálbér, éves összegének ötszöröse így 12 millió Ft), az őstermelői tevékenységből származó, tárgyévet megelőző évi bevételének 15 százaléka után 18,5% tb-járulékot fizet.

Úgy is fogalmazhatnánk, hogy ilyen esetben a mezőgazdasági őstermelő havi járulékalapjaként a tárgyévet megelőző évi – támogatások nélküli – bevétele 15 százalékának egytizenketted részét kell figyelembe venni.

Az átalányadózást választó járulékfizetésre kötelezett mezőgazdasági őstermelőt saját maga után havonta terhelő szociális hozzájárulási adó alapja a minimálbér (vagy, a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében vállalt összeg adóévre megállapított összege).

Az éves minimálbér ötszörösét (2023-ban 13 920 000 Ft) az adóévben el nem érő őstermelői tevékenységből származó – támogatások nélküli – bevétellel rendelkező, átalányadózást választó járulékfizetésre kötelezett mezőgazdasági őstermelő adó fizetésére nem kötelezett.
Kivéve, ha a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében vállalja, hogy magasabb összeg után fizeti meg a társadalombiztosítási járulékot. Ekkor a mezőgazdasági őstermelőt a saját maga után évente terhelő adó alapja a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében vállalt összeg adóévre megállapított összege [2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) 41. §; 2018. évi LII. törvény (Szocho tv.) 7. §].

A tb-járulék és a szociális hozzájárulási adó negyedévenkénti bevallására továbbra is az ’58 számú bevallás (2023-ban a 2358 számú) szolgál.