Régi katás átalányadózó 22HIPAK bevallása

Leipán Tibor Dátum Legutoljára frissítve: 2023.05.23

Olvasási idő: 4 perc


Annak az átalányadózónak, aki szeptemberig katás volt, hogyan kell pontosan a bevallását megtennie? Illetve: a bevallási időszakot 2022. szeptember 01-jétől december 31-ig kell meghatározni?

Amit tudunk: amennyiben az egyéni vállalkozó a KATA szerinti jogviszonyt követően szeptember 01-jétől átalányadózó lett, akkor a bejelentést a 22T101E nyomtatvány kitöltésével és érkeztetésével legkésőbb szeptember 25-ig kellett megtenni. Kitöltéskor az A02 lap az irányadó, melynek 14. sorában kellett az áttérést jelezni. További feladat volt az első 8 hónap zárása, amelyhez a 22 KATA nyomtatványt kellett kitölteni és beadni, szeptember 30-ig.

Ha a korábbi KATA szerinti jogviszony megszűnik, mivel az adózó átalányadózó lett, akkor nincs bejelentési kötelezettség az Önkormányzathoz, ebből következően a 2022. szeptember 1. és 2022. december 31-e közötti időszakról 2023. május 31-ig kell bevallást benyújtani. Az illetékes önkormányzat felé (figyelemmel a székhelyre és esetlegesen a telephelyre) az esedékes adóelőleget meg kellett fizetni 2022. szeptember 15.-ig. A jelen helyzethez igazodóan célszerű lenne lekérni a HIPA folyószámlát és leellenőrizni azt, hogy előírásra került-e a fennmaradó adóelőleg. A 22HIPAK bevallást 2023. május 31-ig kell teljesíteni.

Válasz:

Kiindulási pont az, hogy a KATA szerinti időszak (2022. január 01. - augusztus 31.) és az átalányadózás (2022. szeptember 01. – december 31.) szerinti időszakokra együttesen vonatkozik a mentesség, tehát a kérdés szerinti 2,5 MFt. Ez annyit jelent, hogy a KATA szerinti időszak 243 napig tartott, az átalányadózás pedig 122 napot.

A mentesség pedig úgy alakul, hogy a KATA szerinti időszakra 1 664 384 forint jut [(2 500 000 : 365) x 243] Ebben az esetben a KATA szerinti időszak bevétele nem számít, tehát ez lesz az adóalap.

Átalányadózás tekintetében pedig irányadó a fennmaradó 122 nap melyre a mentesség, tehát a 2,5 MFt tekintetében 122 nappal kell számolni. Ez annyit jelent, hogy 836 616 Ft lesz az az összeg, amellyel az iparűzési adó tekintetében számolni kell [(2 500 000 : 365) x 122]. Az átalányadózás során viszont irányadó az első négy hónap eredménye tehát a Bevétel mínusz Költséghányad összege. Ezt az összeget kell felszorozni 120 százalékkal.

Amennyiben a 120 százalékkal felszorzott összeg nem éri el a 836 515 forintot, akkor a mentesség az egész adóévre megállapítható. Amennyiben viszont a 120 százalékkal felszorzott összeg meghaladná a 836 515 forintot, akkor a mentesség már nem alkalmazható, ami annyit is jelent, hogy ez már az egész adóévre vonatkozik, beleértve a KATA szerinti időszakot is.