Mi számít bevételnek az új katában?

Szilágyi Anita Dátum Legutoljára frissítve: 2023.05.15

Olvasási idő: 9 perc


A kata adózás törvényi szabályozásának átalakulása után is maradtak olyan lehetőségek, amelyek között megéri ezt az adónemet választani. A mérlegelés fontos eleme, hogy tudjuk: mi számít bevételnek az új katában?

Az egyéni vállalkozó által a vállalkozási tevékenységével összefüggésben bármely jogcímen és bármely formában mástól megszerzett vagyoni érték, ideértve a tevékenység végzéséhez kapott támogatást és a külföldön is adóköteles bevételt, valamint az az összeg, amelyet az adóalany az általa kibocsátott bizonylat alapján az adóalanyisága megszűnése napjáig még nem szerzett meg.

Mi NEM bevétel a katában?

Nem számít bevételnek a katában

 • az áthárított általános forgalmi adó,
 • a visszatérített adó
 • az a vagyoni érték, amelyet az adóalany köteles visszaszolgáltatni (a kapott kölcsön, hitel),
 • az adózó által korábban átadott vagyoni érték az adóalany részére nem ellenértékként történő visszaszolgáltatásakor (ideértve különösen a nyújtott kölcsön, hitel visszafizetett összegét, de ide nem értve különösen a nyújtott kölcsönre, hitelre kapott kamatot),
 • az a vagyoni érték, amelynek a megszerzése alapjául szolgáló jogviszony keletkezésének napjára vonatkozóan megállapított szokásos piaci árát az adóalany köteles megfizetni,
 • jogszabály vagy jogerős bírósági, hatósági határozat alapján kapott nem jövedelempótló kártérítés, kártalanítás, továbbá az adóalany vállalkozási (gazdasági) tevékenységéhez használt vagyontárgy károsodására vagy megsemmisülésére tekintettel a károkozótól, annak felelősségbiztosítójától vagy harmadik személytől a káreseménnyel kapcsolatosan kapott vagyoni érték, továbbá az adóalany biztosítójától elemi kárra tekintettel kapott kártérítés összege,
 • a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás,
 • a nem kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök, nem anyagi javak értékesítésekor kapott ellenérték; ha a kisadózó olyan ingó vagyontárgyat, ingatlant, vagyoni értékű jogot idegenít el, amelyet nem kizárólag üzemi célból használt, akkor az ebből származó jövedelem adózására egészében az Szja tv. XI. Fejezetében foglalt rendelkezéseket kell alkalmaznia; Azzal, hogy a külföldi pénznemben keletkezett bevételét a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a bevétel megszerzésének időpontjában irányadó hivatalos devizaárfolyamának, olyan külföldi pénznem esetén, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyam alapulvételével kell forintra átszámítani;

Költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás: jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított olyan támogatás, amelyet az adózó kizárólag a ténylegesen felmerült, igazolt kiadásainak a folyósítóval történő elszámolási kötelezettsége mellett, vagy a tevékenység megvalósulásának ellenőrzését követően kap, továbbá az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott, a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához, gazdaságalapításhoz, valamint a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások. Azaz, ha el kell vele számolni, akkor nem számít bevételnek.

A lényeg, hogy ha normál gazdasági tevékenységből szerzünk pénzt, azaz terméket, szolgáltatást értékesítesz, az bevétel, még ha előleget kapsz rá, az is. A kapott áfa viszont soha nem bevétel!

Ha kölcsönt kapunk, amit vissza kell fizetni, az nem bevétel. De ha mi adunk kölcsönt, és kapunk rá kamatot, akkor az bevétel.
A támogatás akkor nem bevétel, ha tételesen el kell vele számolni, egyéb esetekben bevétel, és így növeli a kata bevételi keretet.
Ha valutában, devizában kapunk bevételt, akkor az aznapi MNB árfolyamot kell alkalmazni, amikor befolyt a bankszámlánkra vagy kézhez kaptuk.

A bevétel megszerzésének időpontja

 • pénz, dolog, értékpapír, váltó, csekk és más hasonló okirat esetében az átvétel vagy a számlán való jóváírás napja;
 • igénybe vett szolgáltatás esetében az a nap, amelyen a szolgáltatás nyújtójának vagy igénybe vevőjének az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezései szerint adófizetési kötelezettsége keletkezik vagy keletkezne;
 • jog esetében az a nap, amelytől kezdődően az adóalany a jog gyakorlására, átruházására, átengedésére vagy megszüntetésére jogosult;
 • elengedett követelés és átvállalt tartozás esetében az a nap, amelyen az adóalany kötelezettsége, tartozása megszűnik;
 • az adóalanyiság megszűnésének napja, amennyiben az általa kiállított bizonylat ellenértékét az adóalanyiság utolsó napjáig nem szerezte meg;

A lényeg, hogy az számít bevételnek, ha meg is kapjuk érte a pénzt pl. egy kiállított számlánál. Azaz, amit kifizettek nekünk. Kivéve, ha kilépünk a katából, mert akkor a kiállított, de be nem folyt számláink ellenértéke is katás bevétel lesz.


Vállalkozói körökben sokszor előfordul, hogy nem a vállalkozói bankszámlára érkezik a pénz, hanem pl. Barion, Papyal, Wise számlák valamelyikére. Ilyenkor a bevétel megszerzésének a napja, amikor megérkezik a pénz a Paypalra, függetlenül attól, hogy nem került átvezetésre. Ha ez devizában érkezik, akkor a befolyás napján érvényes MNB árfolyammal kell átváltani, és nem lehet levonni belőle a kezelési költséget, hiába kaptál kevesebb összeget, mert a katában nincs költségelszámolás.

A bevétel arányosítása

Évi nettó 18 millió forint bevételi határig nem kell több katát fizetni. Ha átlépjük, a 18 millió fölötti rész 40%-a, plusz a havi kata adó fizetendő.
Ha év közben indul a katás vállalkozás, időarányosan kell nézni a bevételi keretet, azaz, ha valaki júliusban indul és év végéig működik folyamatosan, és több lesz a bevétele, mint 9 millió Ft, akkor a felette lévő rész után meg kell fizetni a 40%-os plusz katát.
Nem havonta kell nézni a bevételt, hanem éves szinten összesen, azaz: ha egy hónapban 0 Ft a bevételünk, a másik hónapban meg 2 millió Ft, akkor még nincs plusz kata adó.
Ha szünetelünk egész hónapban, ez csökkenti a kata bevételi keretet (mert katát se fizetünk erre a hónapra).


Ha egy hónapban egy napot is katásak vagyunk, az egész havi katát meg kell fizetni, nincs arányosítás, viszont jár a teljes 1,5 millió Ft-os bevételi keret arra a hónapra.