Katás egyéni vállalkozó kft ügyvezetőjeként

Sinka Júlia Dátum Legutoljára frissítve: 2023.09.01

Olvasási idő: 4 perc


Maradhat-e egy Kata adózás alá tartozó egyéni vállalkozó katás, ha egy kft. ügyvezetője lesz, az ügyvezetést pedig munkaviszonyban szeretné ellátni részmunkaidőben, heti 13 órában?

A kft. még nem egyszemélyes kft., de szeretné a későbbiekben a többi tagot kifizetni és átalakítani egyszemélyes kft.-vé. Ha egyszemélyes kft. lesz, és ott is részmunkaidős munkaviszonyban látja el az ügyvezetőséget akkor is a kérdésem, hogy az egyéni vállalkozása maradhat-e Kata adózású.

A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (új KATA) szabályai szerint az adóalanyiságot a főfoglalkozású egyéni vállalkozók – további feltételek mellett – választhatják. A Kata tv. definíciót is ad arra, kiket kell e kategóriában értenünk.

Ennek megfelelően, főfoglalkozású egyéni vállalkozó – többek között – az egyéni vállalkozó, kivéve azt, aki a tárgyhó egészében legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll azzal, hogy a heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban előírt munkaidőt össze kell számítani. Továbbá az sem felel meg a főfoglalkozású egyéni vállalkozó minősítés kritériumainak, aki a kisadózóként folytatott egyéni vállalkozói tevékenységen kívül más vállalkozásban nem kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozónak minősül.

Abban az esetben, ha a kisadózó egyéni vállalkozó munkaviszonya nem éri el a heti 36 órát, akkor még „belefér” a főfoglalkozású egyéni vállalkozó kategóriába.

Viszont, ha az egyszemélyes kft tagja az egyéni vállalkozó, akkor

  • heti 36 órát el nem érő munkaviszonyban ügyvezető (ez önmagában még nem zárja ki a KATA-adóalanyiságot), és
  • a munkaviszony mellett társas vállalkozó, ahol nem minősül kiegészítő tevékenységűnek (nem nyugdíjas).

Ez utóbbi miatt viszont már nem felel meg a KATA tv. főfoglalkozású egyéni vállalkozó minősítésének.

A kérdés szerinti esetben az egyszemélyes kft esetében – ha az érintett egyéni vállalkozó a tulajdonosa – heti 36 órát el nem érő munkaviszony keretébe kell(ene) bezsúfolni a személyes közreműködési kötelezettség keretében ellátott feladatokat és az ügyvezetést. Ha a társaságnak nincsenek alkalmazottai (esetleg rendszeres alvállalkozói), akkor viszont a személyes közreműködés hiányában a tevékenység folytatása is megkérdőjelezhető.