Mennyit kell fizetnünk, ha továbbra is katázunk?

Szilágyi Anita Dátum Legutoljára frissítve: 2023.05.29

Olvasási idő: 10 perc


A kata adózás törvényi szabályozásában bekövetkező tavaly őszi változások után is vannak olyan tevékenységek, amelyekhez érdemes ezt az adózási formát választani. Az alábbiakban a „újkatázás” legfontosabb feladatait tekintjük át, vagyis: mennyit és hogyan kell adóznunk, ha továbbra is katázunk?

Induló vállalkozóként a katás egyéni vállalkozás nyilvántartásba vételének napjával jön létre (webes ügysegéden kell jelölni). Még aznap egyéni vállalkozók leszünk, azaz a következő hónap 12-ig meg is kell fizetni a katát, viszont arra a hónapra jár is az 1,5 millió Ft-os bevételi keret. Ha viszont nincs szükség erre a keretre, akkor érdemes jól meggondolni, hogy mikor indítjuk el az egyéni vállalkozásunkat, mert nem lehet visszavonni.
Működő vállalkozóként a bejelentését követő hónap első napjával válunk katásokká. Változásbejelentőt kell beadni ÁNYK-n keresztül vagy az ONYA-n.

Mennyi adót kell fizetni egy katásnak?

Ahogyan azt pontosan tudjuk: kétféle kata van: tételes adó és százalékos adó.

A tételes adó mértéke

Havi 50.000 ft. Minden megkezdett naptári hónapra meg kell fizetni. Azaz, ha egy napot is katásak voltunk, akkor a teljes összeget meg kell fizetni.

Százalékos adó

Éves 18 millió Ft-os bevétel felett plusz 40%-os katát kell még fizetni.
Ha egész évben működött a katás vállalkozásod, akkor érvényes rá a 18 millió Ft-os bevételi értékhatár. Ha ennél kevesebb hónapot működtél, akkor a működő hónapok számát szorozni kell 1,5 millió Ft-tal.

Milyen adókat vált ki a kata?

A kata által kiváltott adók a

 • vállalkozói személyi jövedelemadó és osztalékadó
 • saját maga után fizetendő személyi jövedelemadó és társadalombiztosítási járulék
 • szociális hozzájárulási adó.

Ez azt jelenti, hogy saját magad után nem kell a katán kívül plusz járulékot, nyereségadót, osztalékadót fizetni. Viszont ez nem vonatkozik arra, hogy ha van alkalmazottunk, mert utána meg kell fizetni az adót és a járulékokat.
Tehát ha megkaptuk a bevételünket, és kifizettük belőle a katát, akkor a fennmaradó pénz már a miénk.

Milyen adókat nem vált ki a kata?

A kata nem váltja ki az alábbi adókat:

 • iparűzési adó,
 • környezetvédelmi termékdíj,
 • népegészségügyi termékadó,
 • környezetterhelési díj,
 • áfa,
 • kamarai hozzájárulás,
 • egyéb helyi-, vagy kisadók.

A katát a központi költségvetésnek fizetjük, az iparűzési adót pedig a helyi önkormányzatoknak, így ezt külön nekik kell fizetni.
Ha pl. van egy webshopunk, és külföldről szerzünk be terméket, akkor bizony meg kell vizsgálni, hogy kell-e utána fizetni környezetvédelmi termékdíjat, de a csomagolás miatt biztosan be kell jelentkezni a környezetvédelmi termékdíj alá, még ha esetleg nem is kell fizetnünk, mert olyan kicsi a mennyiség.
Egy évben egyszer meg kell fizetni a kamarai hozzájárulást, ez nem jelent kamarai tagságot.
Ha esetleg áfásak vagyunk, akkor meg kell fizetni a kiállított számláidban feltüntetett áfát, de ennek az összegét csökkenthetjük a bejövő költségszámláink áfatartalmával, amennyiben nem esik levonási tilalom alá az adott költség, pl. benzinszámla.
És lehetnek tevékenységi körtől függően egyéb adók is, ami alól nem mentesít a kata.

Mikor kell megfizetni a katát?

A tételes adót a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig kell megfizetni (ha egy napot is katás vagy, arra a hónapra teljes katát kell fizetni, nincs arányosítás).
A százalékos adót, azaz az éves 18 millió forint feletti 40%-os plusz katát a következő év február 25-ig kell megfizetni. Ha nem egész évben működtél, akkor a bevételi kereted a működő hónapok számát kell megszorozni 1,5 millió forinttal. A különadó megfizetése nem mentesít a tételes adó megfizetése alól.
Ha a kata adóalanyiság év közben szűnik meg, akkor 30 napon belül kell megfizetni a megszűnéstől számítva (bevallás is kell).

Hogyan kell megfizetni a katát?

Az alanyi mentes egyéni vállalkozó nem kötelezett vállalkozó bankszámla nyitására, így ő fizetheti akár csekken vagy a lakossági bankszámlájáról, ha viszont áfás az egyéni vállalkozó, akkor már kötelező vállalkozói bankszámlát nyitni és innen intézni a vállalkozással kapcsolatos pénzügyeit.
Kata bankszámlaszáma: 10032000-01076349
Wise, Revolutot is lehet használni alanyi mentesként.
Utaláskor mindig írjuk be a közleménybe a vállalkozásunk adószámát.

Mikor nem kell megfizetni a katát?

A kisadózó nem fizeti meg a tételes adót azon hónapokra vonatkozóan, amelyek egészében

 • táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekek otthongondozási díjában, ápolási díjban részesül,
 • katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona,
 • fogvatartott, vagy
 • egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette,

kivéve, ha katás bevételt szerez.

Azokra a hónapokra nem jár a kata bevételi keret, amikor nem fizet katát.

A kisadózó – kivéve a szünetelést - a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig bejelenti a NAV-hoz azt, ha a tárgyhónapra vonatkozóan nem keletkezik adófizetési kötelezettsége (változásbejelentő nyomtatványon).
A katásnak a szünetelés esetén nem kell bejelentést tennie, mert a rendelkezésre álló adatok alapján a NAV hivatalból elvégzi (megkapja az adatokat a webes ügysegédről).
Ugyanakkor be kell jelentenie a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig, ha a szünetelés ideje alatt katás bevételt szerez.

Milyen ellátásra jogosult egy katás vállalkozó?

A kisadózó ezen jogállásának időtartama alatt biztosítottnak minősül, a Tbj.-ben és a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben meghatározott valamennyi ellátásra jogosultságot szerez. Ezen ellátások számításának alapja havonta 108 ezer forint.

Katás vállalkozó jövedelme

Az éves bevétel 60%-a. Azaz, ha jövedelemigazolást kér egy katás vállalkozó, akkor az előző évi kata bevallásban szereplő összeg 60%-át fogják igazolni.

Katás szolgálati ideje

Egy év katázás egy év szolgálati idő, viszont kevesebb lesz a nyugdíj összege.

Milyen adminisztrációs kötelezettségei vannak egy katás vállalkozónak?

Bevételi nyilvántartás

Egy katás vállalkozónak olyan nyilvántartást kell vezetnie, hogy egyértelműen kiderüljön belőle, hogy mennyi volt az éves bevétele. Ezt a nyilvántartást nem kell beküldeni az adóhatóságnak, de ellenőrzéskor kérhetik. Következő év február 25-ig kell beküldeni a kata bevallást. Ha az adóalanyiság év közben szűnik meg, a bevallást az adóalanyiság megszűnését követő 30 napon belül kell megtenni.

Amit feltétlenül tartalmaznia kell a nyilvántartásnak

 • a sorszám;
 • a bizonylat sorszáma;
 • a bevétel összege;
 • a bevétel megszerzésének időpontja.

A bizonylatot, a nyilvántartást a kiállítás adóévét követő 5. naptári év végéig kell megőrizni. E kötelezettség a bizonylat rontott példányára is vonatkozik. 1 millió forint feletti adatszolgáltatást eltörölték, mert kizárólag magánszemélynek lehet értékesíteni és azokról nem kell adatszolgáltatás. Kivették a törvényből a munkaviszonytól való elhatárolást.
Eltörölték a kapcsolt vállalkozástól és a 3 millió forint feletti bevételszerzés kifizetőre vonatkozó plusz adót, szintén azért, mert a katás már nem szerezhet bevételt kifizetőtől, kizárólag magánszemélytől (kivéve a taxis).

Milyen adatoknak kell szerepelni a katás számláján?

A kiállított számlán szerepelni kell a vállalkozás nevének, székhelyének, adószámának, és a nyilvántartási számot is fel kell tüntetnie. Már nem kell ráírni a számlára, hogy kisadózó.

Katás vállalkozás szüneteltetése

Csak egyéni vállalkozást lehet szüneteltetni, céget nem. Bejelentést követő naptól szünetel az egyéni vállalkozás. Érdemes nem utolsó napra hagyni, mert nem mindig működik üzembiztosan a webes ügysegéd. Már nem kell leadni a változásbejelentőt a Nav felé szünetelés esetén azért, hogy ne írják elő a katát
Alapesetben minimum 30 napig, maximum három évig lehet szünetelni, utána törlik a vállalkozást.
Szünetelés alatt nem lehet vállalkozói tevékenységet végezni, amennyiben mégis ez történik, ezt változásbejelentőn be kell jelenteni és akkor arra a hónapra meg is kell fizetni a katát.
Ha esetleg már félévkor elérted a 18 millió ft-os bevételi értékhatárt, ne szünetelj vagy ne lépj ki a katából, mert ilyenkor a bevételi kereted lecsökken, azaz, ha júliustól szünetelsz vagy áttérsz már adózásra, akkor csak 9 millió ft lesz a bevételi kereted, és mivel a bevételed 18 millió ft, így a 9 millió ft után meg kell fizetni a 40%-os adót.