A számlabefogadó gyakorlati teendői és kötelezettségei

Kovács Zita Dátum Legutoljára frissítve: 2024.06.03

Olvasási idő: 5 perc


A számlabefogadás során számos szabály és előírás betartása szükséges a számviteli és adójogi követelmények teljesítéséhez. Hogy néz ki a számlák kezelésének törvényi háttere, mik a visszaküldés feltételei, mik a fiktív számlákkal kapcsolatos teendők és miként kell javítani a hibás számlákat? A számlabefogadás szabályait részletező összeállításunkban választ kaphat a témával kapcsolatos kérdésekre.

Ahogyan arra szmlabefogadási útmutatónk is utal, számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) egyértelműen meghatározza, hogy mi minősül bizonylatnak, és milyen kritériumoknak kell megfelelnie. A törvény előírja a dokumentumok kezelésének szabályait is, melyeket minden számlabefogadónak figyelembe kell vennie a gyakorlatban. Ezek az előírások nemcsak a számviteli, hanem az adójogi elvárások szempontjából is irányadóak – olvasható a tematikus kiadványunkban.

A számviteli törvény előírásainak megfelelően, a bizonylat minden olyan okmány, amelyet egy gazdálkodó állít ki vagy kap, és amely alátámasztja a gazdasági események számviteli elszámolását. Ide tartoznak többek között a számlák, szerződések, bankkivonatok és egyéb, hasonló jellegű dokumentumok. Ezeknek a bizonylatoknak formai és tartalmi szempontból is hitelesnek kell lenniük. A törvény előírása szerint a bizonylatokat világosan és érthetően kell elkészíteni, a világosság elvének megfelelően.

A bizonylatokat, így a számlákat is, a gazdasági esemény megtörténtekor vagy annak időszakában kell kiállítani, magyar nyelven. Az adatok más nyelveken is feltüntethetők, de a fő nyelvnek magyarul kell lennie. Azonban a törvény lehetőséget biztosít arra, hogy idegen nyelven is kiállíthatók legyenek a bizonylatok, ha az adott gazdasági művelet jellemzői ezt indokolják.

A hitelesség és a pontosság érdekében az idegen nyelvű bizonylatok magyar fordítását is el kell készíteni, és belső szabályzatban kell meghatározni ezek kezelését.

Milyen szabályokat kell számlabefogadói minőségünkben iránymutatónak tekintenünk? Mikor lehet és kell egy számlát visszaküldeni? Fiktív számla a könyvelésben. Hogyan kell javítani a hibás számlákat? A „Számlabefogadás szabályai” című útmutatónkat azonnal megtekintheti a Kisvállalkozói akadémia letölthető kiadványai között!
 
 

A számlák kezelésének szabályai

A törvény előírja, hogy a számviteli bizonylatokat az adatokat tartalmazó dokumentumok időtállóságát biztosítani kell a számviteli megőrzési időn belül. Ez azt jelenti, hogy

a bizonylatokat olvasható formában és visszakereshető módon kell megőrizni legalább 8 évig. Ez a kötelezettség nem szűnik meg szervezeti változás esetén sem, és a dokumentumokat a szervezeti átalakuláskor is meg kell őrizni.

Az elektronikus formában kiállított bizonylatokat elektronikus formában kell megőrizni, a digitális archiválás szabályainak megfelelően. A módszernek biztosítania kell, hogy az adatok késedelem nélkül előállíthatók és folyamatosan leolvashatók legyenek, valamint kizárja az utólagos módosítás lehetőségét. Ez az előírás vonatkozik a befogadott elektronikus számlákra is. Az eredetileg nem elektronikus formában kiállított bizonylatok elektronikus másolatai is elfogadhatók, ha a másolatkészítés módszere biztosítja az eredeti bizonylat összes adatának hiteles és pontos másolatát.

Számlák javítása és visszaküldése

Amennyiben egy bizonylat, például egy üzleti partnertől érkező számla, nem felel meg a számviteli törvényben rögzített kritériumoknak, azt nem szabad befogadni.

Ebben az esetben intézkedni kell a szükséges kiegészítéséről vagy javításáról. Fontos megjegyezni, hogy a helyesbítésre szoruló bizonylatokat csak az állíthatja ki, aki eredetileg kibocsátotta őket. A külső bizonylatokat nem javíthatja az a szervezet, amelyik befogadja őket, még akkor sem, ha az adatok helyesek lennének.

A számviteli törvény szigorú előírásokat határoz meg a bizonylatok, különösen a számlák kezelésére vonatkozóan. Ezek az előírások biztosítják a gazdasági események pontos és hiteles nyilvántartását, valamint a számviteli és adójogi követelmények teljesítését. A számlák kezelésének szabályai kiterjednek a bizonylatok kiállítására, megőrzésére és javítására is, amelyek betartása elengedhetetlen a helyes és pontos könyvvezetés érdekében.