Szünetelő régi katás átalányadó választása

Leipán Tibor Dátum Legutoljára frissítve: 2023.03.26

Olvasási idő: 8 perc


Egy régi katás egyéni vállalkozó a 2022-es év folyamán és jelenleg is szünetel. November közepe óta heti 36 órát meghaladó munkaviszonyban áll. Ez azt jelenti, hogy december 31-ei nappal már nem minősül főállású egyéni vállalkozónak, és január 15-ig ezt be kellett volna jelenteni a NAV felé? Ha most utólag bejelenti, egyidejűleg választhat (január 1-től) átalányadózást?

Törvényi oldalról (2022. évi XIII. törvény a kisadózó vállalkozók tételes adójáról) irányadó a következő:
2. § E törvény alkalmazásában
1. egyéni vállalkozó: az Evectv. szerinti egyéni vállalkozó;
2. főfoglalkozású egyéni vállalkozó: az egyéni vállalkozó, kivéve azt, aki a tárgyhó egészében megfelel az alábbi feltételek bármelyikének:
a) legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll azzal, hogy a heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban előírt munkaidőt össze kell számítani,

A 7. § (8) bekezdés szerint: A kisadózó nem fizeti meg az (1) bekezdés szerinti tételes adót azon hónapokra vonatkozóan, amelyek egészében
d) egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette, kivéve ha az e törvény szerinti adóalanyiságába tartozó tevékenységet végez, ideértve különösen, ha az említett időszakban bevételt szerez.

A hivatkozott jogszabályhelyek értelmezése szerint két együttes feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy a Kata szerint adózó ne veszíthesse el az adóalanyiságát. 

Egyrészt nem állhat főállású munkaviszonyban tehát nem lehet heti 36 órát elérő vagy azt meghaladó főállású biztosítási jogviszonya. Másrészt pedig ne végezzen olyan bevételszerző tevékenységet, amely az adóalanyiságába is tartozik. Ez annyit jelent, hogy nem főállásban, tehát pl. részmunkaidőben minden további nélkül lehet megbízási vagy munkaviszonya, vigyázva arra, hogy ezek a tevékenységek ne érjék el a heti 36 órát. Megjegyzendő, hogy a részmunkaidőben végzett tevékenység lehetséges a Kata szerinti időszak alatt is, tehát nemcsak az egyéni vállalkozás szüneteltetésekor.

A Kata törvény ugyanakkor nem ad felmentést a szünetelés idejére a Kata adóalanyiság fennmaradásának feltételei alól, ebből következően a heti 40 órás munkaviszony létesítése megszünteti a Kata alanyiságot.