Mit tehet a társasháznak számlázó katás szeptembertől?

Bonácz Zsolt Dátum Legutoljára frissítve: 2022.09.05

Olvasási idő: 8 perc


A katára vonatkozó, jól ismert nyári változások alapján érthető, ha gyakran merül fel az a kérdés, hogy lehet-e társasháznak magánszemélyként, újkatásként is számlázni szeptember 1-jétől. Értelemszerűen vetődött fel az a kérdés is, hogy augusztus 31-ig kiszámlázható-e a szeptember-október-november-december havi takarítási díj úgy, hogy augusztus 31. után fogják a tételeket kifizetni átutalással?

Társasház nem magánszemély, az Art. [2017. évi CL. törvény 7. § 31. pont a) alpont] szerinti kifizető, ezért az új kata szabályok alapján, ha az egyéni vállalkozó társasháztól szerez bevételt, akkor a bevétel megszerzését megelőző napig katázhat.
A jelenleg hatályos Kata tv. szerint, ha a vállalkozó 2022. augusztus 31-ig katázik és augusztus 31-ig kiállítja a számlát, akkor a számlázott összeg 2022. augusztus 31. napján számít bevételnek, még akkor is, ha ezt követően fizetik ki.

Amennyiben bejelentkezik az új Kata tv. alá, mivel ezt főfoglalkozású egyéni vállalkozóként (feltételezem, hogy ennek minősül) ezt megteheti, még akkor is, ha tudja, hogy kiesik a katából rövid időn belül, akkor ez a szabály nem irányadó, mivel kata adóalanyisága folyamatos.

Ekkor a bevétel megszerzését megelőző napig katázhat, az új Kata tv. is tartalmazza az előzőekben említett szabályt.
A Ptk.-ban biztosított a felek szerződéses szabadsága, azaz a szerződés tartalmát saját akaratuk szerint határozzák meg, valamint a szerződést saját szándékuk alapján módosíthatják.
Tehát nincs jogi akadálya annak, hogy a társasház a kérdésben említett hónapokra vonatkozó takarítási díjat előre kifizesse, ha a felek ebben állapodtak meg.
A 2022. 08. 31-ig hatályos szabályozás [Kata tv. 2. § 13. pont e) alpont] szerint, ha a vállalkozás kata adóalanyisága megszűnik 2022. 08. 31-én és a számlát kiállítja ezen időpontig, akkor a számla kiállításának keltekor a bevétel megszerzettnek minősül, függetlenül attól, hogy a számla címzettje a számlát csak 2022. augusztus 31-ét követően fizeti ki, illetve attól is, hogy az Áfa tv. szerinti időpont a katás időszak utáni időszakra esik.
Az időszakos elszámolású (másként folyamatos teljesítésű) ügyletek esetében az Áfa tv. 58. §-a szerint a teljesítés időpontját meghatározni, s e szabályok az Áfa tv. szerinti teljesítési időpontot elszakítják a tényleges teljesítés időpontjától.
E szabály szerint a számlázott összeg katás bevétel, így nem lehet Szja tv. szerinti (sem vállalkozási jövedelemadózás, sem átalányadózás esetén) adóköteles bevétel a pénzügyi realizálás időpontjában.
Álláspontom szerint lényeges, hogy a számla kiállítható legyen 2022. 08. 31-ig, azaz az ellenérték egyértelműen megállapítható legyen a számlázás időpontjában.
Amennyiben az időszakos elszámolású (másként folyamatos teljesítésű) ügyletek kezelésével kapcsolatban a NAV, illetve Pénzügyminisztérium tájékoztatót tesz közzé, akkor erről ügyfeleinket természetesen tájékoztatni fogjuk.

És még egy érdekes kérdés: Katás egyéni vállalkozó takarítást számláz társasház lakóközösségének. Ez is kizáró ok? 

Ami a társasháznak számlázó egyéni vállalkozót illeti: amennyiben a lakóközösség névre szólóan magánszemélyeket érint, tehát nem társasházról van szó, akkor lehetséges a számlázás.