Egyéni ügyvéd, mint ügyvédi iroda jogutódja

Bonácz Zsolt Dátum Legutoljára frissítve: 2022.11.30

Olvasási idő: 7 perc


A jól ismert nyári kata változások nyomán nem meglepő az a helyzet, ha valaki 2022. augusztus 31-jével megszünteti az alanyi Áfa mentesen számlázó egyszemélyes, csak az ő tagságával alapított ügyvédi irodáját és szeptember 1-jétől – az ügyvédi törvény szóhasználata szerint: formaváltással –, mint egyéni vállalkozó végzi az ügyvédi tevékenységét. A fenti esetben folytatólagos-e a gazdasági tevékenység és az áfakeret?

További felmerülő kérdés, hogy ha a tárgyévben decemberben  teljesített egy havi átalány ügyvédi megbízást, és a megbízási szerződés szerint  a teljesítés hónapját követő hónapban jogosult csak kiszámlázni (a hónap utolsó napján nem: tehát csak januárban a decemberi teljesítést), akkor Áfa szempontból az a jövő évi alanyi mentes Áfa keretbe számít-e bele?

Az ügyvédi törvény rendelkezései alapján kell megítélni, hogy az egyéni ügyvéd az ügyvédi iroda jogutódjának minősül-e.
Ha igen, akkor az Áfa tv. 191. § (1) bekezdés b) pontja irányadó, amely alapján egyéni ügyvédként az alanyi adómentességet fenntarthatja, mivel a jogutóddal való megszűnés miatt az alanyi adómentesség éves értékhatárát (12 millió forint) nem kell arányosítani.
Ekkor az alanyi adómentesség megtartásához 2022. szeptember 1-jétől 2022. december 31-ig terjedő időszakban legfeljebb 3 200 000 Ft ellenértékig teljesíthet (a teljesítés időpontját az Áfa tv. szerint kell meghatározni) olyan ügyleteket, amelyek az alanyi adómentesség felső értékhatárába beszámítanak.
Azonban jogutódként bejelentkezhet az áfa-körbe is.

 
 

Abban az esetben, ha egyéni ügyvédként nem jogutódja az ügyvédi irodának, akkor egyéni ügyvédként új áfaalanynak minősül.

Amennyiben új áfaalanyként alanyi adómentességet választott, akkor 2022. szeptember 1-jétől 2022. december 31-ig terjedő időszakra az alanyi adómentesség naptári évre vonatkozó értékhatárát (12 millió forint) arányosítani szükséges. Ezen időszakban a naptári napok száma 122. Ezt alapul véve az időarányos értékhatár 4 010 959 Ft ((12000000/365)*122).

A havi átalánydíjas konstrukció esetén a teljesítés időpontját az Áfa tv. 58. §-a alapján kell meghatározni.
Amennyiben a fizetési határidő az elszámolási időszak utolsó napját (a kérdésben leírtak szerint az elszámolási időszak utolsó napja a tárgyhónap utolsó napja) követő időpontra esik, akkor az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdés b) pontja szerint kell a teljesítés időpontját meghatározni.
A NAV álláspontja szerint, ha a számla kiállításakor a fizetési határidő nem meghatározható, akkor a teljesítés időpontja az Áfa tv. 58. § (1) bekezdése szerint az elszámolási időszak utolsó napja.
Amennyiben az Áfa tv. 58. §-a szerinti teljesítési időpont 2023-ra esik, akkor a számlázott ellenérték 2023-ben számít bele az alanyi adómentesség.