Sporteszköz beszerzés

Sinka Júlia Dátum Legutoljára frissítve: 2024.04.15

Olvasási idő: 3 perc


Egy KIVA szerint adózó kft. vásárolt egy sportcélú felszerelést munkavállalói számára. Hogyan számolhatják el számviteli szempontból helyesen?

Feltételezhetően ez egyes meghatározott juttatásként adózik mivel a munkavállalók közül a sportszert (ami egy pingpongasztal) bárki használhatja, Áfát nem helyezünk levonásba. Az asztal értéke nettó 214 173 Ft, tehát ezt fel kell venni a tárgyi eszközök közé bruttó értéken 272 000 Ft értékben. A tárgyi eszközök között pedig az üzemkörön kívüli berendezések között számoljuk el? Az értékcsökkenést elszámolhatjuk éves szinten?

Nevezett pingpongasztal közvetlenül nem szolgálja a vállalkozási tevékenységet, mivel azt kizárólag a munkavállalók, a cég dolgozói használják.

Ezért azt a beszerzésekor (az Szt. 23. §-a alapján minősítve) az üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek főkönyvi számlán kell nyilvántartásba venni: az előzetesen felszámított áfa nem vonható le (nem az adóköteles vállalkozási tevékenység érdekében történt a beszerzés), az áfát is magában foglaló bekerülési értékét elsődlegesen beruházásként kell kimutatni, majd a rendeltetésszerű használatbavételkor az üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések közé kell átvezetni. A tárgyi eszközök között nyilvántartásba vett üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések esetében is az Szt. 52. §-a alapján kell megállapítani az évenként elszámolandó terv szerinti értékcsökkenést.

Ezt az értékcsökkenési leírást azonban nem a költségek között kell kimutatni, hanem a személyi jellegű egyéb kifizetések között kell elszámolni (T 552 - K 149), mivel ez az eszköz a magánszemélyek (munkavállalók, dolgozók) személyes érdekeit szolgálja, a természetes személyek részére adott juttatásnak tekintendő.
Ez az Szja-tv. 70. §-a (6) bekezdésének b) pontja alapján egyes meghatározott juttatásnak minősül, és a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) 20. § (2) bekezdésének d) pontja alapján a kisvállalati adó alapját növeli.