Bíró Boglárka

Bíró Boglárka

adószakértő


  • Cikkeket és magyarázatokat ír
  • Irat- és szabályzatmintákat készít

Válogatott cikkei

Az átalányadó a katát érintő 2022-es változások nyomán került a figyelem középpontjába. 2023-tól újabb szabályokat kell megtanulnunk ezen adónem kapcsán, melyek közül a göngyölítéses szabály jelenthet komoly megtakarítást az adónemet választóknak.
A 2022-es nyári kata változások értékelése még folyik, de az biztos, hogy a kisadózás eddigi egyszerűségéhez képest az adminisztrációs terhek növekedni fognak, mégha adózási szempontból nem is feltétlenül fog minden egyéni vállalkozó rosszabbul járni. A legfontosabb tanulság továbbra is az, hogy egyáltalán nem mindegy: ki és milyen jellegű tevékenysége(ke)t végez, illetve mekkora mértékű a „kényszer” vállalkozásának működtetésére.
Az elmúlt napok eseményei alapján köztudottnak mondható, hogy 2022. szeptember 1-jétől csak a főfoglalkozású egyéni vállalkozók választhatják a katát és a katát választó egyéni vállalkozók kizárólag természetes személyek részére értékesíthetnek és nyújthatnak szolgáltatásokat. Az eddigi vélekedés szerint a kivételezettnek számító taxisoknak a régi kata és az átalányadó is jó megoldás lehet. Teljesen más a helyzet a covid-járvány óta ugyancsak figyelem középpontjában álló futárokkal.
A 2022-es nyári kata változásokra adott első reakciók meglehetősen sarkalatosak és negatív töltetűek voltak, mostanra azonban már a lehetőségek is megmutatkoznak. A kisadózás egyszerűségéhez képest az adminisztrációs terhek növekedni fognak, azonban anyagilag már egyáltalán nem biztos, hogy minden „adózást váltó” egyéni vállalkozó rosszabbul jár majd. A legfontosabb tanulság továbbra is az, hogy egyáltalán nem mindegy: ki és milyen jellegű tevékenysége(ke)t végez, illetve mekkora mértékű a „kényszer” vállalkozásának működtetésére.
Figyelemmel arra, hogy már a 2021. évi minimálbér számokkal kalkulálva is jelentősen magasabb a kedvezményes adózásra jogosító alap az átalányadó esetében, mint a KATA-ban, így érdemes lehet egy magasabb bevételre szert tevő egyéni vállalkozónak megfontolni az átalányadózásra való áttérés lehetősségét.
Jelentős változásokon mennek át 2022-től az egyéni vállalkozó átalányadózására vonatkozó szabályok. A jelenlegi fix összegű bevételi értékhatár helyett egy rendszeres valorizálást biztosító, az éves minimálbér változását lekövető szabály kerül bevezetésre, egyszerűsödik a jövedelem megállapításához szükséges átalányköltség-hányadok rendszere és mentesül a személyi jövedelemadó alól az éves minimálbér felét el nem érő átalányban meghatározott jövedelem.
A vállalkozók társadalombiztosítási jogviszonyát – ideértve, az egyéni vállalkozók nyilvántartásában nem szereplő kizárólag az Szja törvény szerinti egyéni vállalkozókat is – számtalan jogszabály rendezi, a gyakorlatban ugyanakkor számtalan bizonytalanság is felmerül a kérdéssel kapcsolatban.