Bonácz Zsolt

Bonácz Zsolt

áfa szakértő


Adótanácsadó, áfa-szakértő a Menedzser Praxis Tudás-és Válaszközpont szerkesztője, vezető szakértője és tanácsadója.

Adószakértőként, rendszeresen és kiemelt terjedelemben publikál a Menedzser Praxis havi megjelenésű nyomtatott és online kiadványaiban. Főbb szakterülete az áfa és az általános forgalmi adó, különös tekintettel a hazai és nemzetközi szabályozásra. Az adó-pénzügy-számvitel kiadói portfólió vezető szerkesztője, gondozásában jelenik meg három szakmai kiadványunk és tudástárunk (Áfa Klub, Adózási Módszertani Szemle, Adó- és Járulékmegtakarítási Tanácsadó).

Cégünknél végzett szakértői és tanácsadói tevékenysége elsősorban az áfa és a forgalmi adózás területét érinti, beleértve a nemzetközi áfa-adózás kérdésköreit is.

Havi 60-70 megválaszolt kérdéssel és személyes tanácsadással cégünk egyik legjelentősebb tanácsadói portfólióval rendelkező szakértője.


 

  • Cikkeket és magyarázatokat ír
  • Irat- és szabályzatmintákat készít
  • Eddig 1224 szakmai kérdésre válaszolt

Válogatott cikkei

Egy alanyi mentes átalányadózó egyéni vállalkozó magánszemélyek részére nyújt szolgáltatást, melynek ellenértékét díjbekérővel, a teljesítést megelőzően 100%-ban kéri kiegyenlíteni banki utalással. Milyen bizonylatot kell ilyenkor kiállítania? A teljesítés után végszámlát? Ha igen, mi rajta a teljesítési dátum?
Egy alanyi mentes átalányadózó egyéni vállalkozó magánszemélyek részére nyújt szolgáltatást, melynek ellenértékét díjbekérővel a teljesítést megelőzően 100%-ban kéri kiegyenlíteni banki utalással. Milyen bizonylatot kell ilyenkor kiállítania? A teljesítés után végszámlát? Ha igen, mit kell szerepeltetnie teljesítési dátumként?
Magánszemély adószámmal áfamentes ingatlan bérbeadási tevékenységet folytatott eddig, de év közben – továbbra is magánszemélyként – fizetővendéglátó tevékenységet is végezne. Az Szja tv. 57/A. § rendelkezéseinek megfelelne és jogosult lenne az ott megfogalmazott tételes átalányadózást alkalmazni erre a tevékenységére.
A kérdés érintettje heti 36 órát meghaladó munkaviszony melletti egyéni vállalkozó, aki 2023-tól szeretne átalányadózó lenni. Erre vonatkozóan nyilatkozott is a beadott 22SZJA bevallásban. Választhatja-e a 80%-os költséghányadot a 40%-os helyett, tekintettel arra, hogy tevékenységi köre közúti elsősegélynyújtó tanfolyamok tartása, illetőleg a jogosítványhoz szükséghez elsősegélyvizsgán való vizsgáztatás.
Katás egyéni vállalkozó számlát állít ki cég felé 2023. januárban, amely számlát 2023. februárban fizetik ki. A kifizetést megelőző nappal az egyéni vállalkozó kata státusza megszűnik. A kérdés, hogy ebben az esetben a kata időszak alatt kiállított számla ellenértéke a befolyástól függetlenül kata bevétel lesz-e, ha egyéni vállalkozó kikerül az adónem hatálya alól, még akkor is, ha épp emiatt a kifizetés miatt szűnik meg az adóalanyisága?
A kérdés főszereplője alanyi mentes, átalányadós egyéni vállalkozó, aki euróban számláz (2022. augusztus 31-ig katás volt). Katás bevételeit a teljesítés napján MNB árfolyamon számolta el. Most a bevételei megközelítik a 12 milliós alanyi mentes határt. A befolyt bevételeket milyen árfolyamon kell beszámítani az alanyi mentes keretbe?
Alanyi mentes, átalányadózó egyéni vállalkozó bevételét kellene meghatározni forintban és bevallani, valamint könyvelni a nyilvántartásokba: szja, áfa és tb tekintetében. A vállalkozó közösségen kívüli értékesítést végez külföldi pénznemben (harmadik országbeli adóalanynak). Nincs bejelentve a NAV-hoz az MNB árfolyamválasztás. Milyen árfolyamon kell átszámítani és bevallani az adóalapot? Milyen választási lehetőségek vannak?
A jól ismert nyári kata változások nyomán nem meglepő az a helyzet, ha valaki 2022. augusztus 31-jével megszünteti az alanyi Áfa mentesen számlázó egyszemélyes, csak az ő tagságával alapított ügyvédi irodáját és szeptember 1-jétől – az ügyvédi törvény szóhasználata szerint: formaváltással –, mint egyéni vállalkozó végzi az ügyvédi tevékenységét. A fenti esetben folytatólagos-e a gazdasági tevékenység és az áfakeret?
A kérdéssel érintett vállalkozó – ahogy sokan mások a nyár folyamán – másodállású katás volt 2022. augusztus 31-ig. Szeptember 1-étől bejelentkezett az ONYA felületén az átalányadózási módra. Kérdés, hogy szükséges-e újra bejelenteni a másodállású vállalkozói módot külön nyomtatványon?
A katára vonatkozó, jól ismert nyári változások alapján érthető, ha gyakran merül fel az a kérdés, hogy lehet-e társasháznak magánszemélyként, újkatásként is számlázni szeptember 1-jétől. Értelemszerűen vetődött fel az a kérdés is, hogy augusztus 31-ig kiszámlázható-e a szeptember-október-november-december havi takarítási díj úgy, hogy augusztus 31. után fogják a tételeket kifizetni átutalással?
Választható-e abban az esetben a kata, ha a magánszemély munkaviszonya nem haladja meg a 36 órát?
Hogyan kell az átalányadós egyéni vállalkozónak benyújtania az adóbevallását, az adott havi társadalombiztosítási és szociális hozzájárulási adó alapját illetve az éves bevételét, jövedelmét és a jövedelmét terhelő adót?
Szinte köztudomásúnak mondható, hogy szeptember 1-ével hatályukat vesztik a régi kata szabályai és a régi katások adóalanyisága augusztus 31-ével megszűnik. Nem meglepő, hogy a határidő rohamos közeledésével leginkább a fordulónapot érintő feladatokkal összefüggő kérdések merülnek fel.
Egy egyéni vállalkozó szeptember 1-től marad katás, mert csak magánszemélyeknek számláz. Ha mégis cégnek kell számláznia, akkor értelemszerűen kiesik a katából, ha kiállította a számlát. A kérdés, hogy a számla-kiállítás hónapját megelőző hónap utolsó napja lesz a kata megszűnés dátuma? Választhatja onnantól az átalányadózást, vagy a tételes költségelszámolás merülhet fel csak ilyen esetben?
Egy régi szabályok szerinti katás egyéni vállalkozó AAM jelölésű zenei alapokat készít és értékesít különböző elektronikus csatornákon keresztül külföldre, magánszemélyeknek. Elegendő lenne csak nyugtát kiállítani a szolgáltatásról? A vállalkozó a továbbiakban is katás egyéni vállalkozó szeretne maradni, de csak külföldi értékesítésből van bevétele. Lehetséges-e ez?
Mivel az áfa alanyi adómentes átalányadózó egyéni vállalkozó bevétele várhatóan meghaladta a 12 millió forintot, felmerül a kérdés, hogy be kell-e jelentkeznie az áfa hatálya alá?
Visszaigényelhető-e pályázaton nyert traktor áfája? Az áfát az általános szabályok szerint állapítja meg.
Magánszemély tulajdonában levő telken, saját kft.-je szeretne családi házat építeni melynek költségeit a cég viselné, majd a megépített ingatlant is a cég adná bérbe. Milyen áfa kategóriába tartozik az építkezés és elszámolhatja-e azt a kft. költségként?
Katás egyéni vállalkozó külföldi – EU-s, szlovák – adóalanynak bérmunkát végez: terményszárító, berendezés szerelés, javítás. Tekintsük át az ilyenkor felmerülő kérdéseket!
Az egyéni vállalkozó 2021. december 31-én teljesített árbevétel számlájának kifizetése 2022 januárjában történt. A vállalkozó a 2022. évre az átalányadózást választja. Az így befolyt bevétel számolható-e az átalány bevételébe, mivel 2021. évben pénzügyi teljesítés nem volt?
Ha egy cég 40%-os tevékenységre állít ki számlát mikortól kell neki 40%-os adóval számolni?
Beszámítható-e a bevétel az átalányba, ha a vállalkozó időközben váltott átalányadózásra? Elvész-e az átalányadóhoz tartozó jogosultság, ha az adóhatóság módosította az előző évi bevételéhez az értékhatárt? Nehéz adójogi kérdések az átalányadózásra történő átállás körében.
Állami fenntartású kulturális intézmény munkavállalója adhat-e mellékállásban számlát katás vállalkozóként ott, ahol főállású alkalmazott, ha nem függ össze a vállalkozásában végzett tevékenység a főállású alkalmazásával?
Többször felmerülő kérdés mind szakértői, mind előfizetői körökben, hogy ha egy magánszemély vásárlás alkalmával számla igényét jelzi az eladó részére, akkor adóazonosító számot köteles-e a magánszemély megadni, ha igen, akkor melyik jogszabály alapján?
Ha az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) szerinti kifizető a tárgyévben ugyanazon kisadózó vállalkozásnak az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt juttat, akkor a 3 millió forintot meghaladó összegű juttatás után 40 százalékos mértékű adót fizet. A jól ismert szabály számos kérdést vet fel.

Legutóbbi előadásai

Számlázás

Megoldás a legtipikusabb számlázási hibákra

A vállalkozások életének állandó velejárója a folyamatos számlakiállítás, különösen így van ez az online számlaadat-szolgáltatás rendszerének bevezetése és kötelező használata óta. Az adóhivatal a korábbiaknál sokkal szélesebb körben és célzottan látja a számlakiállítási hibákat, a számlát kiállító és befogadó feleknek tehát egyaránt kiemelten figyelniük kell a lehetséges hibaforrásokat. Szakmai napunkon Bonácz Zsolt, a Menedzser Tudás- és Válaszközpont vezető szakértője a leggyakrabban előforduló hibázási lehetőségeket próbálta számba venni.

Lejátszási idő: 01:56:02

A felvétel dátuma: 2023.10.10.

Megnézem

Cégvezetés

Számlázás

Kérdések és válaszok „Áfa kijavítási kérelem” című szakmai napunkon

A kötelező áfa-nyilatkozat benyújtásának elmulasztása több szempontból is problémát jelenthet egy vállalkozás számára. Szakmai napunk előadója, Bonácz Zsolt áfa-szakértő több, mint 2 órás előadását követően ezúttal is számos kérdés merült fel, melyet a résztvevők közvetlenül is feltehettek az előadónak.

Lejátszási idő: 00:24:03

A felvétel dátuma: 2022.09.22.

Megnézem

Legutoljára megválaszolt kérdései

Áfa-mentes határ átlépése

Mi a teendő, ha átalányadózó egyéni vállalkozó átlépi a 12 milliós áfa mentes határt?

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2024.01.26.

Átalányadózó keret arányosítása

Átalányadózó alanyi mentes nyugdíjas egyéni vállalkozó 2023. március 14-én kezdett. Az adómentes keretet 80%-os költségátalányt választva 6 960 000 Ft-ot nem kell arányosítani. Ugye az alanyi mentes és az átalányadó keretet kell arányosítani napra pontosan?

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2023.06.05.

Kell-e számlát gyűjtenie az átalányadózónak?

Átalányadózó egyéni vállalkozó egy hónapja lett főállású. Elvileg villanyszerelőként 80% elszámolható. A kérdés úgy szól, hogy mi a teendő ebben az esetben az anyagszámlával? Ha nem kell számla, mert anélkül is elszámolható 80% érdemes számlát gyűjteni és megőrizni?

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2023.04.13.

Kata tárgyi eszköz értékesítés kifizető részére

Régi, majd új katás egyéni vállalkozásból, hogyan értékesíthet a vállalkozó gépjárművet abban az esetben, ha teljes mértékben a tevékenységhez használta, és miként tudja ezt számlázni? Ha számlát állít ki a kft. részére, milyen hatással lesz ez a jelenlegi kata vállalkozására?

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2023.04.01.

Göngyöleg és termék egy számlán

Kifogásolható-e az a számlázási gyakorlat, ha a cég egy értékesítésről készült számlán szerepelteti a kiszállított termékek mennyiségét árát és ugyanazon a számlán az aznap a vevőtől visszaszállított göngyölegeket negatív mennyiségben, fajta szerint, értékben, áfa külön soron feltünteti? Nem minden esetben az aznapi termékkel együtt kiszállított göngyöleg kerül visszaküldésre, hanem amit éppen aznap vissza tud küldeni a partner. A számla összege pozitív (a kiszállított termékek értéke meghaladja a visszaszállított göngyöleg értékét), így nem negatív végösszegű módosító számláról van szó, ahol hivatkozni kell az eredeti számla számlára és a számlamódosítás szabályai szerint eljárni.

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2023.03.03.

Átalányadózó adónyilvántartása

Áfakörös, átalányadós, főfoglalkozású egyéni vállalkozónak kell-e könyvelői programban könyvelni a számláit, vagy elegendő egy excel-táblában vezetni bevételeit, illetve az áfához kapcsolódó nyilvántartást? És mi a teendő egy áfamentes, átalányadózó, mellékállású egyéni vállalkozó esetében? További felmerülő kérdsek, hogy a mellékállású egyéni vállalkozó is köteles vállalkozói bankszámlát nyitni? A főállású egyéni vállalkozó, vállalkozói számlára érkezett kiállított számlák ellenértékét, csak készpénzben veheti fel vagy átutalhatja a magán bankszámlájára, az adók megfizetése után?

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2023.02.03.

Elektronikus piactéren értékesítő katás

Adott egy katás egyéni vállalkozó, aki ékszereket készít, amelyeket egy ún. elektronikus piactéren keresztül értékesít. Az ékszereket ő postázza közvetlenül a vevői részére. Az ékszerei ellenértékét a piactér által vezetett számlájára kapja, amelyből a piactér jutalékot von le. A számláit közvetlenül a magányszemély vevői felé állítja ki, s a csomagban az ékszerekkel együtt el is küldi. A piactér kötelezte az egyéni vállalkozót, hogy lépjen be az OSS rendszerbe. Milyen kérdések merülhetnek fel?

 

 

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2023.02.02.

Áfakörbe való bejelentkezés

Adott egyéni vállalkozó már több éve alanyi mentesként folytatja tevékenységét. Az áfakörbe való bejelentkezést minden év december 20-ig kell megtenni. Módosítható-e ez másképp, ha az egyéni vállalkozó januárban úgy dönt, hogy a teljes gazdasági évre az áfa-alanyiságot szeretné választani. Számlát még nem állított ki.

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2023.01.22.

Láncügylet webshop működtetése során

Kezdő, áfakörös egyéni vállalkozó DropShipping webshop elindítása előtt áll. A beszállító egy holland székhelyű cég, a vállalkozó nem rendelkezik árukészlettel. Ahogy a webshopon vásárlás történik, a rendszer automatikusan küldi a megrendelést a holland cég felé, aki majd egyből a vásárló részére adja fel az árut, a magyar vállalkozó nem kerül fizikai kontaktba a termékkel. Melyik ország áfakulcsával kell a számlát a vevőnek kiállítani, ha ő az EU-n belüli vagy kívüli magánszemély vagy cég? Illetve: használhatja-e az OSS-t a bevallási kötelezettsége teljesítéséhez ezen láncügyleti üzletmodell során?

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2022.12.19.

Katából kilépő átalányadózó 12 millió feletti bevétele

Egyéni vállalkozó január 1-étől augusztus 31-ig katás volt, bevétele ez idő alatt 8 728 000 Ft volt. Szeptember 1-étől általányadózó lett, építőiparban dolgozik, 80%-os kölséghányaddal. Szeptember 1-étől a bevétele jelenleg 2 365 571 Ft, de még le kellene számláznia 2 800 000 Ft-ot, amivel átlépi a 12 millió éves bevételt. Ez esetben a 12 millió forint feletti rész már áfás lesz? Összeadódik a két adózás?

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2022.12.19.

Gépjármű vezető oktató beszámlázása az autósiskolába

Személygépjármű vezetés oktató beszámlázna egy Autósiskolába, amely egyéni vállalkozásként működik. A gépjárművezető képzésen résztvevők a gyakorlati órákért az Autóiskolának fizetnek, a tanulókkal szerződéses jogviszonyban is az autósiskola áll – az oktató csak a gyakorlati képzést tartja. Ennek értelmében az Autóiskola a képző szerv, aki az engedéllyel rendelkezik, a gyakorlatot oktató pedig szakoktatói engedéllyel. A vállalkozó oktató, aki gyakorlati oktatóként beszámláz az Autósiskolának nem számlázhat áfa mentesen, azaz a 12 millió HUF-os alanyi mentes értékhatár túllépést követően 27%-os áfával kell a számláját kiállítania? Az Áfatörvény 85. § 1.) i. pontja és a 85. § 2. ) b. pont értelmében az engedély birtokában lévő képző hely jogosult áfa mentesen számlázni.

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2022.12.18.

Érvénytelenítő számla bevallása

Az Áfa tv. 153/B. §-ban meghatározottak vonatkoznak-e a tárgyi adómentesen kiállított számlák módosítására, érvénytelenítésére vagy csak azon számlákra, amelyek fizetendő adót is tartalmaznak? Ilyen lehet például, ha egy októberben kiállított tárgyi adómentes számla novemberben érvénytelenítésre kerül, akkor az érvénytelenítő számlát (Áfa bevallás 8 sor mínusz) melyik havi bevallásban kell bevallani?
 

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2022.12.05.

Kata időszak utáni számla sztornózás

Egy egyéni vállalkozó 2022.08.31-ig Kata tv. hatálya alá tartozott. Ezt követően az átalányadózást választotta. Két katás számlájánál (2022. januári számlák) a vevő vitatja a teljesítést. Ezt az egyéni vállalkozó elfogadta, és téves számlázás miatt lesztornózta októberben a számlákat. Jól gondolom-e, hogy a sztornó számlával nem kell a kata-bevallást önrevíziózni, hanem az már a kata utáni egyéni vállalkozói bevételébe fog tartozni. Ez esetben persze negatív összeggel.

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2022.11.30.

Alanyi mentes egyéni vállalkozó, átalányadózó bevétele

Alanyi mentes, átalányadózó egyéni vállalkozó bevételét szeretném meghatározni forintban és bevallani valamint könyvelni a nyilvántartásokba, szja, áfa és tb tekintetében. A vállalkozó közösségen kívüli értékesítést végez külföldi pénznemben. (harmadik ország, adóalanynak, TEHK (áfa területi hatályán kívüli) Nincs bejelentve a NAV-hoz az MNB árfolyamválasztás. Milyen árfolyamon kell átszámítania és vallani az adóalapot? Milyen választási lehetősége van? Az Szja törvény 6. § 2 (a) szerint az áfatörvény szerint kell számítani. Helyesen járok el, ha a számlán feltüntetett áfa teljesítési időt veszem alapul és az MNB középárfolyamot használom az szja bevallás jövedelem meghatározásához és a tb alaphoz is (2258)? Abban az esetben, ha a vállalkozó magán bankszámlát használ (nem kötelezett céges bank nyitására és tanácsomra se szeretne nyitni) akkor milyen dátum alapján számítom az árfolyamot a bevétel meghatározásához a bevételi nyilvántartásba? Amennyiben lesz időpont eltérés, annak okán adódik árfolyamnyereség, az bevételnek számít?

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2022.11.29.

Hogyan számlázhat áttért kisadózó az Egyesült Királyságba?

A kisadózó vállalkozók tételes adója alól szeptember 01-ével átalányadóra áttért egyéni vállalkozó az Egyesült Királyságba számlázna. Mit jelent ez adózás és elszámolás szempontjából?

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2022.10.26.

Katás vállalkozás újrakezdése 2023-tól

Egyéni vállalkozó szeptembertől átalány adózást választotta. 6 héttel később megszüntette a vállalkozását. 2023. január 1-től lehet újra Kata vállalkozó?

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2022.10.26.

Tornaterem bérbeadása, cégautó eladása

Iskolánk még belefér a tárgyi adómentes körbe. 2022. 09. hónaptól többcélú intézmény lettünk, mert elindítottuk az óvodát. A tornatermét bérbe tudjuk adni délutánonként. A bérbeadás számlázása történhet továbbra is alanyi adómentesen? Az iskolának van egy cégautója amit tervezünk idén eladni. A továbbszámlázása szintén történhet alanyi adómentesen?

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2022.10.10.

A vetőmagot fordított áfásan kell számlázni?

Mezőgazdasági szolgáltatást szeretnék számlázni (vetést). Ehhez kapcsolódóan vetőmagot is értékesítettünk. A számlán két tétel szerepelne a vetés, valamint a vetőmag. Ebben az esetben a vetőmagot fordított áfásan kell számlázni, vagy 27%-os áfával?

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2022.10.10.

Alanyi adómentes őstermelő

Adott egy őstermelő, aki mezőgazdasági kompenzációs rendszer mellett alanyi adómentességet választott. Nincs közösségi adószáma. Most lehetősége lenne közösségen belül értékesíteni a terményeit. A leendő vevőnek van érvényes közösségi adószáma, számlát kér az őstermelőtől. Hogyan kell ilyen esetben kiállítani a számlát (mit kell feltüntetni az áfa részben)? AAM kell feltüntetni a számlán vagy azt hogy „áfa területi hatályán kívüli”? Mikor kell. kell-e áfa bevallást és A60- bevallást küldeni az őstermelőnek ebben az esetben?

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2022.10.10.

Folyamatos teljesítésű számla kiállítása a régi kata hatálya alatt

Régi kata hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó hogy állítson ki számlát folyamatos teljesítésű ügyletekről, a 2022. 12.31-ig esedékes díjakról? Mi lesz a teljesítési időszak, az esedékesség és a teljesítés időpontja?

 

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2022.09.09.

Bértámogatás a régi és az új kata szerint

Bevételnek minősül-e a bértámogatás a régi és az új kata szerint? Be kell-e számítani a bevételi határba?

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2022.08.23.

Áttérés átalányadózásra katás adótartozással

Katás adótartozás kizárja-e az áttérést átalányadózásra? Részletfizetés esetén mikor mutatkozik továbbra is adótartozás?

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2022.08.23.

Katát szüneteltető egyéni vállalkozó

Katát szüneteltető egyéni vállalkozónak van-e teendője a szünetelés lejárta előtt, kell-e nyilatkoznia a maradásról, vagy változásról?

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2022.08.23.

Régi katás számlázása augusztus végéig

Aki augusztus 31-én még katás az augusztus 31-ig 12 milliót számlázhat ki időarányosítás nélkül?

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2022.08.23.

Katáról átalányadózásra váltó vállalkozó alanyi adómentessége

Változik-e az alanyi adómentesség értékhatára, ha a vállalkozó katáról áttér átalányadózásra? Mikortól kell áfát fizetnie? 

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2022.08.23.

Régi katás előre számlázása 2023-ra

2022. augusztus 31-ig ki lehet-e számlázni katásként a 2023. évi dijakat átutalásos fizetéssel, amiket majd 2023-ban havonta fizetnek ki a vállalkozók? Teljesités ideje és fizetési határidő 2023. 12. 31. Számla kelte 2022. 08. hó valamelyik napja. Ez az összeg bekerül a 22KATA bevallásba 2022. 08. 31-ig.

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2022.08.23.

Új katás számlázása régi kata szerint

Könyvelőként 08. 31-el leszámlázom régi katás egyéni vállalkozóként szeptember-december könyvelési díjat ez szabályos-e? A tényleges teljesítés miatt van bennem kétely. A teljesítési igazolásokat milyen dátummal kell kiállítani? Új katás szeretnék lenni szeptembertől, 2023. 01. 01-től választhatom az átalányadót?

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2022.08.23.

Be kell lépnie az áfakörbe?

Katás egyéni vállalkozó augusztus 31-ig kimeríti a 12 millió forintot, szeptembertől átalányadós, be kell lépnie az áfakörbe, mert azt úgy tudom nem emelték meg az áfa határt?

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2022.08.19.

Ki lehet-e számlázni a teljes évet augusztus 31-ig?

Folyamatos teljesítés esetén ki lehet-e számlázni a teljes évet augusztus 31-ig?

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2022.08.19.

Októberben számlázni kell cégnek

Ha marad a Kata adózási mód alatt 09. 01-től, mert előre láthatólag csak magánszemélyeknek számláz, de pl. októberben számlázni kell cégnek, az új Kata törvény megengedi-e az átlépést az átalányadóba? Megengedi, de akkor egész évre átalányadót kell alkalmazni visszamenőleg?

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2022.08.19.

Átalányadózó ügyvéd

Egyéni ügyvéd vagyok, szeretném a személyi jövedelemadó szerinti átalányadózást választani. 2022. augusztus hónapban túlléptem a Kata 12 milliós értékhatárt. A 40%-os különadót befizetem szeptember végéig. Amennyiben az augusztus hónapi munkámra vonatkozó teljesítésigazolásom és a számlám 2022. szeptember keltezésű, amikor már átalányadózó vagyok, akkor ezen összeg után már 15%-os személyi jövedelemadót kell fizetnem? Abban az esetben, ha a számlámat augusztus végén kiállítanám és a teljesítésigazolásom is augusztus 31. lenne, akkor az kata jövedelemnek számít és 40%-os adót kellene utána fizetnem? A tartós megbízási szerzodéseim alapján mindig a tárgyhónapot követően történik a teljesítésigazolás, a számla kiállítása és a kifizetése.

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2022.08.19.

Lehet-e újkatás egy külföldön dolgozó egyéni vállalkozó?

Lehett e kata-alany az új Kata törvény szerint az az egyéni vállalkozó, aki külföldön (UNION belül) munkaviszonyban dolgozik, és a munkaszerződése szerint egy hónapból két hetet dolgozik?

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2022.08.19.

Megszűnő katás bt. bankszámlán lévő pénzének kivétele és annak vonzatai

Hogyan vehető ki a megszűnő katás bt. bankszámlájáról a pénz? Kell-e fedezetet biztosítani a felszámoláshoz? Milyen adóvonzatokkal kell számolnia a tagoknak?

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2022.08.19.

Előleg értelmezése alanyi adómentesség esetén

Le kell-e számlázni az előleget? Beszámít-e az alanyi adómentesség felső határába? Hogy rendelkezik az áfa tv.?

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2022.08.19.

Átalányadózó egyéni vállalkozó bevallásai

Milyen bevallásokat kell beadnia az átalányadós egyéni vállalkozónak? 36 órás munkaviszony mellett milyen közterheket kell fizetnie? Hogy alakulnak a fizetési kötelezettségek főfoglalkozású egyéni vállalkozónál?

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2022.08.19.

Régi katás előre számlázása

Augusztus 31-én kiszámlázhatok-e cég részére 18 M Ft-os keret erejéig? Maradok katában, a feltételeknek megfelelnek. Szeptember-december között nem állítok ki számlát senkinek.

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2022.08.19.

Ha mégis cégnek kell számláznia

Egy egyéni vállalkozó szeptember 1-től marad katás, mert csak magánszemélyeknek számláz. Ha mégis cégnek kell számláznia, akkor értelemszerűen kiesik a katából, ha kiállította a számlát. A számla kiállítás hónapját megelőző hónap utolsó napja lesz a kata megszűnés dátuma? Választhatja onnantól az átalányadózást, vagy a tételes költség elszámolást lehet csak ilyen esetben?

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2022.08.18.

Mely számlák tartoznak az éves árbevétel közé?

Alanyi adómentes (jelenleg kata, majd szeptembertől átalányadó) egyéni vállalkozás esetén mely számlák tartoznak az éves árbevétel közé? Azok, amelyek a 2022-es évben kiállításra kerültek, vagy azok, amelyek a 2022-es teljesítési dátummal kerültek kiállításra, vagy azok, amelyek a 2022-es évben pénzforgalmilag realizálódtak?

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2022.08.17.

Katás vállalkozó takarítónő

Katás takarítónő társasházaknak számlázik. A társasház magánszemély? Lehet nekik továbbra is katásként számlázni? A folyamatos szeződése szerint 2022. augusztus 31-ig kiszámlázhatja nekik előre a szeptember-október-novomber-december havi takarítási díjakat úgy, hogy augusztus 31. után fogják a tételeket kifizetni átutalással?

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2022.08.17.

Áfakörössé válik?

Kata alany (aki 09. 01-től már nem lesz az) 08. 31-ig kiállítja az év végéig esedékes szolgáltatási díjakról a számláját. Ez az összeg 11 M Ft körül lesz. Az adózó jelenleg alanyi mentes. Áfakörössé válik-e? Katás bt. 09. 01-től végelszámolással meg kíván megszünni. A korábbi beltag lenne a végelszámoló, azonban egyéni vállalkozói tevékenységet is szeretne folytatni. Mikortól lehet egyéni vállalkozó?

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2022.08.17.

Katás vállalkozó számlázhat-e a társasház felé?

A  társasházak jogállásával, besorolásával kapcsolatosan az új Kata tv. alapján a katás vállalkozó számlázhat-e a társasház felé takarítási szolgáltatást vagy sem?

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2022.08.16.

Jelenleg szünetelő vállalkozás

A jelenleg szünetelő vállalkozással mi a tennivaló, ha katás akar maradni és ha nem?

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2022.08.16.

Nem haladja meg a magánszemély munkaviszonya a 36 órát

Amennyiben nem haladja meg a magánszemély munkaviszonya a 36 órát, akkor választható-e a kata?

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2022.08.16.

Több tevékenységi kör esetén

Több tevékenységi kör esetén, mi alapján számolódik az átalányadózó költségarány?

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2022.08.16.

Számlaadási kötelezettség elmulasztása miatt a NAV kitett a katából

Egyéni vállalkozót 2022. 05. 31-én számlaadási kötelezettség elmulasztása miatt a NAV kitett a katából. Jelenleg VSZJA szerinti adózó, szüneteltet 2022. 06. 01-je óta. 2022. 09. 01-jétől választhatja az Új katát? Az Új Kata törvény nem tiltja a 4. §-ban.

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2022.08.16.

Tagállamba magánszemélynek történő számlázás

A Tagállamba magánszemélynek történő számlázást megteheti a Katás?

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2022.08.15.